XSMN Chủ Nhật - Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay Theo Tỉnh

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Theo Thứ

Xổ Số Miền Nam Chủ Nhật Hàng Tuần 07/04/2024

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8
51
22
20
G.7
515
160
240
G.6
2827
0794
0144
1423
8788
7110
3617
4062
1303
G.5
7621
0773
2573
G.4
89161
82913
47374
83111
44453
80566
64527
18749
90814
13837
09653
90102
75729
08552
76443
71727
48113
31320
94754
91950
37220
G.3
33483
12115
34922
37415
17890
89761
G.2
33875
99604
00643
G.1
40026
09521
04717
ĐB
388389
097473
535569
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 02, 04 03
1 11, 13, 15(2) 10, 14, 15 13, 17(2)
2 21, 26, 27(2) 21, 22(2), 23, 29 20(3), 27
3 37
4 44 49 40, 43(2)
5 51, 53 52, 53 50, 54
6 61, 66 60 61, 62, 69
7 74, 75 73(2) 73
8 83, 89 88
9 94 90

Xổ Số Miền Nam Chủ Nhật Tuần Rồi 31/03/2024

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8
51
68
83
G.7
805
108
806
G.6
6323
0808
8538
6565
7210
2376
3008
1451
1399
G.5
0393
6999
4659
G.4
41375
05571
74635
88530
57943
56594
27002
34692
67729
38543
94555
30005
93620
39472
47667
12951
18384
03317
47157
78019
44199
G.3
25584
10494
41189
12646
06396
64197
G.2
45902
46910
65562
G.1
92299
88222
25042
ĐB
237298
540769
721159
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 02(2), 05, 08 05, 08 06, 08
1 10(2) 17, 19
2 23 20, 22, 29
3 30, 35, 38
4 43 43, 46 42
5 51 55 51(2), 57, 59(2)
6 65, 68, 69 62, 67
7 71, 75 72, 76
8 84 89 83, 84
9 93, 94(2), 98, 99 92, 99 96, 97, 99(2)

Kết Quả XSMN CN 24/03/2024

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8
77
94
66
G.7
914
081
971
G.6
7292
3833
6384
5057
9903
1143
1253
0348
4470
G.5
1468
3550
8537
G.4
04381
63292
25561
99762
88721
82982
29161
83416
85415
38038
16740
72273
51273
55590
05116
73402
17333
15507
43905
01439
43415
G.3
12660
50652
41904
81185
98606
03845
G.2
74443
99259
35670
G.1
62739
73789
90578
ĐB
620045
915826
792585
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 03, 04 02, 05, 06, 07
1 14 15, 16 15, 16
2 21 26
3 33, 39 38 33, 37, 39
4 43, 45 40, 43 45, 48
5 52 50, 57, 59 53
6 60, 61(2), 62, 68 66
7 77 73(2) 70(2), 71, 78
8 81, 82, 84 81, 85, 89 85
9 92(2) 90, 94

Xổ Số Miền Nam Chủ Nhật 17/03/2024

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8
38
26
88
G.7
414
606
984
G.6
0190
2977
4590
9207
2277
4017
5163
6624
4403
G.5
0554
5529
5830
G.4
39586
43005
41034
66363
83052
23777
52695
31797
29464
07881
66603
58715
07327
13739
22045
21186
58199
04639
21087
33932
47394
G.3
50401
06547
57665
86867
11653
86842
G.2
10280
51606
08836
G.1
37654
60854
72741
ĐB
522925
453065
122425
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 01, 05 03, 06(2), 07 03
1 14 15, 17
2 25 26, 27, 29 24, 25
3 34, 38 39 30, 32, 36, 39
4 47 41, 42, 45
5 52, 54(2) 54 53
6 63 64, 65(2), 67 63
7 77(2) 77
8 80, 86 81 84, 86, 87, 88
9 90(2), 95 97 94, 99

Kết Quả XSMN Chủ Nhật 10/03/2024

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8
62
92
77
G.7
439
513
225
G.6
5698
6340
0423
4363
3648
1877
7876
0710
1731
G.5
7622
0454
1666
G.4
01219
67002
51693
71083
70146
99452
91719
65834
14478
44230
14849
34538
37168
38918
22354
56360
69327
33658
97061
18871
41741
G.3
82564
37006
19676
10712
35115
60035
G.2
40287
49744
69384
G.1
73673
05526
43083
ĐB
312636
953199
734973
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 02, 06
1 19(2) 12, 13, 18 10, 15
2 22, 23 26 25, 27
3 36, 39 30, 34, 38 31, 35
4 40, 46 44, 48, 49 41
5 52 54 54, 58
6 62, 64 63, 68 60, 61, 66
7 73 76, 77, 78 71, 73, 76, 77
8 83, 87 83, 84
9 93, 98 92, 99

Xổ Số Miền Nam Chủ Nhật 03/03/2024

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8
14
52
68
G.7
325
358
502
G.6
6144
8078
8867
1627
0690
5376
9479
6452
8455
G.5
3489
3936
9505
G.4
42821
65336
08911
09134
29601
49827
93907
85039
92854
76059
65024
98670
10327
90504
08187
92294
54441
84212
84864
18417
64175
G.3
73425
69769
47980
77889
41328
43591
G.2
22223
20088
48872
G.1
01834
60266
18364
ĐB
250788
273043
483028
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 01, 07 04 02, 05
1 11, 14 12, 17
2 21, 23, 25(2), 27 24, 27(2) 28(2)
3 34(2), 36 36, 39
4 44 43 41
5 52, 54, 58, 59 52, 55
6 67, 69 66 64(2), 68
7 78 70, 76 72, 75, 79
8 88, 89 80, 88, 89 87
9 90 91, 94

KQXSMN Chủ Nhật 25/02/2024

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8
87
27
19
G.7
671
580
172
G.6
5298
1224
0079
8614
4966
4516
9652
3765
8515
G.5
6456
2026
8948
G.4
49534
32936
18276
98253
04940
88432
19404
96973
44653
50689
76156
51492
72518
57301
90813
07047
22077
73458
75165
80969
22518
G.3
37070
25386
82005
84056
07194
90669
G.2
51290
19825
13230
G.1
48578
03149
92302
ĐB
392726
195174
195571
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 04 01, 05 02
1 14, 16, 18 13, 15, 18, 19
2 24, 26 25, 26, 27
3 32, 34, 36 30
4 40 49 47, 48
5 53, 56 53, 56(2) 52, 58
6 66 65(2), 69(2)
7 70, 71, 76, 78, 79 73, 74 71, 72, 77
8 86, 87 80, 89
9 90, 98 92 94

KQSXMN Chủ Nhật 18/02/2024

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8
22
90
97
G.7
366
427
064
G.6
1589
2716
2375
2746
3159
5874
4925
3891
1604
G.5
6043
5547
7764
G.4
66552
11383
33237
50927
30936
56238
07323
61869
14908
81941
72640
31024
50613
53476
52088
36453
92225
60057
82404
79218
68522
G.3
56613
04170
03219
21295
61173
56232
G.2
11201
49862
53594
G.1
09252
97868
75282
ĐB
874539
901656
241415
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 01 08 04(2)
1 13, 16 13, 19 15, 18
2 22, 23, 27 24, 27 22, 25(2)
3 36, 37, 38, 39 32
4 43 40, 41, 46, 47
5 52(2) 56, 59 53, 57
6 66 62, 68, 69 64(2)
7 70, 75 74, 76 73
8 83, 89 82, 88
9 90, 95 91, 94, 97

Kết Quả SXMN CN 11/02/2024

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8
30
18
90
G.7
071
469
767
G.6
6217
8204
1100
9434
8059
1164
1030
9271
8171
G.5
3882
6830
4440
G.4
69952
60821
05576
24402
69572
66251
30178
51236
79392
78281
90084
89149
59394
01501
87026
30675
25655
48130
50490
89319
89263
G.3
32990
04972
30984
76648
74787
20720
G.2
31299
43150
37216
G.1
26788
61803
57618
ĐB
109954
026682
507808
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 00, 02, 04 01, 03 08
1 17 18 16, 18, 19
2 21 20, 26
3 30 30, 34, 36 30(2)
4 48, 49 40
5 51, 52, 54 50, 59 55
6 64, 69 63, 67
7 71, 72(2), 76, 78 71(2), 75
8 82, 88 81, 82, 84(2) 87
9 90, 99 92, 94 90(2)

Kết Quả SXMN Chủ Nhật 04/02/2024

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8
92
83
26
G.7
838
283
136
G.6
0923
2008
5364
3644
7367
8583
6519
0190
8278
G.5
5211
7450
9146
G.4
95012
21502
07458
97503
86783
42088
08262
22904
65347
88165
16514
24766
20783
82871
52530
05304
06854
20541
26283
43616
66940
G.3
92112
32408
44977
46477
31408
00510
G.2
33799
42371
37850
G.1
02003
41718
88778
ĐB
084414
286017
959134
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 02, 03(2), 08(2) 04 04, 08
1 11, 12(2), 14 14, 17, 18 10, 16, 19
2 23 26
3 38 30, 34, 36
4 44, 47 40, 41, 46
5 58 50 50, 54
6 62, 64 65, 66, 67
7 71(2), 77(2) 78(2)
8 83, 88 83(4) 83
9 92, 99 90

XSMN Chủ Nhật, Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần, SXMN Chu Nhat, KQXSMN Chu Nhat được cập nhật vào lúc 16 giờ 15p. Ket qua xo so kien thiet mien nam chu nhat, xs mn cn được cập nhật chính xác và nhanh chóng nhất từ trường quay tại KQXS, cùng đón xem ngay!

XSMN Chủ Nhật - Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần - KQXSMN là gì?

- Xổ số miền nam chủ nhật hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào chiều chủ nhật lúc 16 giờ 15 phút mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.

- XSMN chủ nhật mở thưởng bởi đài Xổ số Kiên Giang ký hiệu XSKG, đài Xổ số Tiền Giang ký hiệu mã XSTG và nhà đài Xổ số Đà Lạt ký hiệu XSDL.

- Kết quả Xổ số miền Nam chủ nhật chính xác 100% tại ket qua xo so.

- Xem kết quả xổ số miền nam chủ nhật qua các từ khóa: xsmn chu nhat hang tuan minh ngoc, sxmn chu nhat, kqxsmn chu nhat, xsmnchu nhat, xsmn cn, kqxs chu nhat, xschu nhat ...

- Xem thống kê sổ kết quả miền nam tại XS MN. Ngày tiếp theo các bạn coi tại Xổ số miền nam thứ hai hàng tuần.

Cơ cấu giải thưởng XSMN Chủ Nhật hàng tuần như thế nào?

Nếu như ở Xổ số miền Bắc có 7 giải thì miền trung và miền Nam có 8 giải quay số. Mỗi lần mở thưởng, xổ số miền nam sẽ có những giải như sau:

- Giải đặc biệt: Có 1 giải với giá trị 1 giải thưởng 2.000.000.000 VND ( hai tỷ đồng ). 

- Giải nhất: Có 1 giải nhất với giá trị 1 giải thưởng 30.000.000 VND ( ba mươi triệu đồng )

- Giải nhì: Có 1 giải nhì với giá trị 1 giải thưởng 15.000.000 VND ( mười năm triệu đồng )

- Giải ba: Có 2 giải ba với giá trị 1 giải thưởng 10.000.000 VND ( mười triệu đồng )

- Giải tư: Có 7 giải tư với giá trị 1 giải thưởng 3.000.000 VND ( ba triệu đồng )

- Giải năm: Có 10 giải năm với giá trị 1 giải thưởng 1.000.000 VND ( một triệu đồng )

- Giải sáu: Có 30 giải sáu với giá trị 1 giải thưởng 400.000 VND ( bốn trăm nghìn đồng )

- Giải bảy: Có 100 giải bảy với giá trị 1 giải thưởng 200.000 VND ( Hai trăm nghìn đồng )

- Giải tám: có 1000 giải tám với giá trị 1 giải thưởng 100.000 VND ( một trăm nghìn đồng)

- Giải khuyến khích: có 45 giải khuyến khích với giá trị 1 giải thưởng 6.000.000 VND ( sáu triệu đồng )

- Giải phụ: có 9 giải phụ với giá trị 1 giải thưởng 50.000.000 VND ( năm mươi triệu đồng)

Lưu ý:

+ 09 giải Phụ đặc biệt là các vé trúng 5 chữ số cuối cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải sẽ trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích là các vé chỉ sai 01 số bất kỳ so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.

+ Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Xem thêm:

XSMN Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần

XSMN Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần

XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần