XSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay Theo Tỉnh

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Theo Thứ

Xổ Số Miền Nam Thứ Sáu Hàng Tuần 08/12/2023

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
34
91
39
G.7
408
394
092
G.6
8025
2843
9390
5123
1659
8802
0821
6855
5787
G.5
8287
7623
1698
G.4
69846
14385
48388
64139
20663
48158
70952
96562
89061
63061
98085
72694
17820
99524
15102
42050
21245
01385
56052
53993
24525
G.3
40003
72932
40607
13607
16583
43735
G.2
41978
62869
13895
G.1
27347
99189
63451
ĐB
314708
514829
893275
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 03, 08(2) 02, 07(2) 02
1
2 25 20, 23(2), 24, 29 21, 25
3 32, 34, 39 35, 39
4 43, 46, 47 45
5 52, 58 59 50, 51, 52, 55
6 63 61(2), 62, 69
7 78 75
8 85, 87, 88 85, 89 83, 85, 87
9 90 91, 94(2) 92, 93, 95, 98

Xổ Số Miền Nam Thứ Sáu Tuần Rồi 01/12/2023

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
27
88
87
G.7
442
729
834
G.6
0360
5972
6287
1931
2872
7349
2465
9090
3817
G.5
9768
1726
8940
G.4
23524
73877
07476
60551
24894
91577
21005
90144
01237
61395
59414
84550
47718
87640
57080
50289
60222
67457
05136
74270
88028
G.3
27300
30113
21416
10005
07341
78529
G.2
66835
38187
33616
G.1
57388
62938
85730
ĐB
551880
010787
214903
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 00, 05 05 03
1 13 14, 16, 18 16, 17
2 24, 27 26, 29 22, 28, 29
3 35 31, 37, 38 30, 34, 36
4 42 40, 44, 49 40, 41
5 51 50 57
6 60, 68 65
7 72, 76, 77(2) 72 70
8 80, 87, 88 87(2), 88 80, 87, 89
9 94 95 90

Kết Quả XSMN T6 24/11/2023

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
71
03
38
G.7
473
901
528
G.6
4355
7356
7109
2856
9925
6008
5734
6054
5028
G.5
6843
9656
3032
G.4
15156
19558
19080
87021
65743
88071
10125
81443
66689
32407
08465
92523
83599
66965
03764
83786
48064
05151
76790
16803
45119
G.3
78920
38273
26846
97207
79714
32857
G.2
52362
48334
60201
G.1
30608
67972
15757
ĐB
453096
416230
231231
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 08, 09 01, 03, 07(2), 08 01, 03
1 14, 19
2 20, 21, 25 23, 25 28(2)
3 30, 34 31, 32, 34, 38
4 43(2) 43, 46
5 55, 56(2), 58 56(2) 51, 54, 57(2)
6 62 65(2) 64(2)
7 71(2), 73(2) 72
8 80 89 86
9 96 99 90

Xổ Số Miền Nam Thứ Sáu 17/11/2023

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
45
41
46
G.7
583
750
932
G.6
6992
5685
1486
3181
3362
9282
5714
1310
1679
G.5
7911
8947
0922
G.4
21093
52911
12559
18910
42509
30222
77558
22053
79935
22144
52367
26676
09248
41421
68494
23052
37372
53744
01051
48185
58118
G.3
01359
33290
98515
56423
62492
87918
G.2
38281
11129
83567
G.1
04919
05798
85725
ĐB
902049
649443
478525
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 09
1 10, 11(2), 19 15 10, 14, 18(2)
2 22 21, 23, 29 22, 25(2)
3 35 32
4 45, 49 41, 43, 44, 47, 48 44, 46
5 58, 59(2) 50, 53 51, 52
6 62, 67 67
7 76 72, 79
8 81, 83, 85, 86 81, 82 85
9 90, 92, 93 98 92, 94

Kết Quả XSMN Thứ 6 10/11/2023

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
71
53
87
G.7
520
387
599
G.6
7213
3172
9075
0373
2403
7908
6825
7567
8460
G.5
3302
8155
7260
G.4
57353
85264
38479
72567
47470
99543
02232
32668
75408
79297
86321
65777
17649
98261
17644
55526
72816
79757
78782
97719
43105
G.3
86710
35019
70784
41488
26838
44226
G.2
38028
03002
07450
G.1
30276
68064
23761
ĐB
995566
253227
474416
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 02 02, 03, 08(2) 05
1 10, 13, 19 16(2), 19
2 20, 28 21, 27 25, 26(2)
3 32 38
4 43 49 44
5 53 53, 55 50, 57
6 64, 66, 67 61, 64, 68 60(2), 61, 67
7 70, 71, 72, 75, 76, 79 73, 77
8 84, 87, 88 82, 87
9 97 99

Xổ Số Miền Nam Thứ 6 03/11/2023

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
40
17
08
G.7
125
093
201
G.6
6835
1883
6126
6049
4067
8466
0879
5153
8400
G.5
0693
9651
9118
G.4
61777
72533
32569
43946
95610
48848
50963
19228
95815
51769
70109
50028
51101
15313
73004
39588
26051
82408
27139
87993
46275
G.3
79129
30277
23610
20996
12799
79748
G.2
81571
53937
10228
G.1
53230
52447
56005
ĐB
903286
935354
608857
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 01, 09 00, 01, 04, 05, 08(2)
1 10 10, 13, 15, 17 18
2 25, 26, 29 28(2) 28
3 30, 33, 35 37 39
4 40, 46, 48 47, 49 48
5 51, 54 51, 53, 57
6 63, 69 66, 67, 69
7 71, 77(2) 75, 79
8 83, 86 88
9 93 93, 96 93, 99

KQXSMN Thứ 6 27/10/2023

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
60
16
91
G.7
695
301
167
G.6
6311
4289
7612
4483
1221
1747
5970
9373
7882
G.5
0302
7532
2773
G.4
38271
61657
18815
20683
92803
38443
85620
78674
22633
98303
54846
63028
52911
56828
27958
63384
00168
28400
02372
53731
71333
G.3
25279
86314
70948
68333
37481
19943
G.2
44579
17150
38110
G.1
18797
65631
35379
ĐB
570346
149395
879953
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 02, 03 01, 03 00
1 11, 12, 14, 15 11, 16 10
2 20 21, 28(2)
3 31, 32, 33(2) 31, 33
4 43, 46 46, 47, 48 43
5 57 50 53, 58
6 60 67, 68
7 71, 79(2) 74 70, 72, 73(2), 79
8 83, 89 83 81, 82, 84
9 95, 97 95 91

KQSXMN Thứ Sáu 20/10/2023

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
23
90
85
G.7
867
128
994
G.6
4779
7430
4229
4187
9309
1386
5084
6673
5667
G.5
1287
9608
1580
G.4
77755
35132
14815
29731
63328
75746
63164
13587
73450
97994
37907
33985
25952
23780
25833
27887
62092
36528
79714
41460
63986
G.3
85582
46334
48740
96402
28340
10439
G.2
17448
90554
39174
G.1
09992
65516
74350
ĐB
889630
722484
717101
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 02, 07, 08, 09 01
1 15 16 14
2 23, 28, 29 28 28
3 30(2), 31, 32, 34 33, 39
4 46, 48 40 40
5 55 50, 52, 54 50
6 64, 67 60, 67
7 79 73, 74
8 82, 87 80, 84, 85, 86, 87(2) 80, 84, 85, 86, 87
9 92 90, 94 92, 94

Kết Quả SXMN T6 13/10/2023

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
22
60
13
G.7
766
497
557
G.6
5906
3213
7955
3475
9213
7223
4615
6237
3521
G.5
7208
1552
8615
G.4
73190
33319
15645
92653
89267
64357
66271
03184
60843
05923
11367
02679
18854
79640
14665
41168
71834
88247
39857
33742
09577
G.3
03172
18742
69030
65815
63720
80792
G.2
70730
24984
87717
G.1
96532
81171
72057
ĐB
052677
848688
560986
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 06, 08
1 13, 19 13, 15 13, 15(2), 17
2 22 23(2) 20, 21
3 30, 32 30 34, 37
4 42, 45 40, 43 42, 47
5 53, 55, 57 52, 54 57(3)
6 66, 67 60, 67 65, 68
7 71, 72, 77 71, 75, 79 77
8 84(2), 88 86
9 90 97 92

Kết Quả SXMN Thứ 6 06/10/2023

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
76
28
51
G.7
874
786
762
G.6
9290
8477
8111
7538
2162
1468
7283
4594
1494
G.5
1170
3084
7540
G.4
58442
97749
37470
40057
29875
30772
51378
89065
54147
12522
49818
29007
38322
76180
81159
00117
53791
28326
43638
80748
51940
G.3
55500
92963
30367
16157
79903
52347
G.2
26089
37468
56669
G.1
22091
48403
92833
ĐB
923362
451605
856626
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 00 03, 05, 07 03
1 11 18 17
2 22(2), 28 26(2)
3 38 33, 38
4 42, 49 47 40(2), 47, 48
5 57 57 51, 59
6 62, 63 62, 65, 67, 68(2) 62, 69
7 70(2), 72, 74, 75, 76, 77, 78
8 89 80, 84, 86 83
9 90, 91 91, 94(2)

XSMN Thứ 6, Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần, SXMN Thu 6, KQXSMN Thu 6 được cập nhật vào lúc 16 giờ 15p. Ket qua xo so kien thiet mien nam thu sau, xs mn t6 được cập nhật chính xác và nhanh chóng nhất từ trường quay tại KQXS, cùng đón xem ngay!

XSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần - KQXSMN Thu 6 là gì?

- Xổ số miền nam thứ sáu hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 16 giờ 15 phút chiều ngày thứ sáu mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.

- XSMN thứ 6 mở thưởng bởi đài Xổ số Vĩnh Long ký hiệu là XSVL, nhà đài Xổ số Bình Dương ký hiệu XSBD và đài Xổ số Trà Vinh ký hiệu XSTV.

- Kết quả Xổ số miền Nam Thứ 6 chính xác 100% tại kết quả XS của site kqxs.fun

- Xem kết quả xổ số miền nam thứ 6 qua các từ khóa: xsmn thu 6 hang tuan minh ngoc, sxmn thu 6, kqxsmn thu 6, xsmnthu6, xsmn t6, kqxs thu 6, xsthu6 ...

- Xem thống kê sổ kết quả miền nam tại kết quả xổ số miền nam hoàn toàn uy tín, chuẩn, miễn phí. Theo dõi kết quả xổ số miền nam thứ bảy kế tiếp.

Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 6 hàng tuần như thế nào?

Nếu như ở Xổ số miền Bắc có 7 giải thì miền trung và miền Nam có 8 giải quay số. Mỗi lần mở thưởng, xổ số miền nam sẽ có những giải như sau:

- Giải đặc biệt: Có 1 giải với giá trị 1 giải thưởng 2.000.000.000 VND ( hai tỷ đồng ). 

- Giải nhất: Có 1 giải nhất với giá trị 1 giải thưởng 30.000.000 VND ( ba mươi triệu đồng )

- Giải nhì: Có 1 giải nhì với giá trị 1 giải thưởng 15.000.000 VND ( mười năm triệu đồng )

- Giải ba: Có 2 giải ba với giá trị 1 giải thưởng 10.000.000 VND ( mười triệu đồng )

- Giải tư: Có 7 giải tư với giá trị 1 giải thưởng 3.000.000 VND ( ba triệu đồng )

- Giải năm: Có 10 giải năm với giá trị 1 giải thưởng 1.000.000 VND ( một triệu đồng )

- Giải sáu: Có 30 giải sáu với giá trị 1 giải thưởng 400.000 VND ( bốn trăm nghìn đồng )

- Giải bảy: Có 100 giải bảy với giá trị 1 giải thưởng 200.000 VND ( Hai trăm nghìn đồng )

- Giải tám: có 1000 giải tám với giá trị 1 giải thưởng 100.000 VND ( một trăm nghìn đồng)

- Giải khuyến khích: có 45 giải khuyến khích với giá trị 1 giải thưởng 6.000.000 VND ( sáu triệu đồng )

- Giải phụ: có 9 giải phụ với giá trị 1 giải thưởng 50.000.000 VND ( năm mươi triệu đồng)

Lưu ý:

+ 09 giải Phụ đặc biệt là các vé trúng 5 chữ số cuối cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải sẽ trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích là các vé chỉ sai 01 số bất kỳ so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.

+ Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Xem thêm:

XSMN Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần

XSMN Chủ Nhật - Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần

XSMN Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần