XSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay Theo Tỉnh

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Theo Thứ

Xổ Số Miền Nam Thứ Sáu Hàng Tuần 12/04/2024

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
91
87
11
G.7
365
699
903
G.6
8247
1634
5823
6100
9651
4649
3696
5933
9675
G.5
8361
2794
4534
G.4
15995
32232
60209
70985
20735
32832
41444
78674
53380
71734
87687
75192
89576
17000
08480
14737
07640
05585
53127
38267
61679
G.3
83381
42863
42938
18590
34032
85367
G.2
57750
46951
61060
G.1
47773
68297
27288
ĐB
924807
045109
940953
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 07, 09 00(2), 09 03
1 11
2 23 27
3 32(2), 34, 35 34, 38 32, 33, 34, 37
4 44, 47 49 40
5 50 51(2) 53
6 61, 63, 65 60, 67(2)
7 73 74, 76 75, 79
8 81, 85 80, 87(2) 80, 85, 88
9 91, 95 90, 92, 94, 97, 99 96

Xổ Số Miền Nam Thứ Sáu Tuần Rồi 05/04/2024

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
27
93
57
G.7
131
385
501
G.6
1098
7894
7981
9533
9410
0832
0138
8365
4855
G.5
1691
2709
1587
G.4
78032
81761
83269
33219
49406
79012
79494
15564
87219
55126
77599
37141
55265
95395
90618
88286
15180
90339
13766
40157
09247
G.3
50525
55711
11046
55018
93508
17819
G.2
13554
59833
33188
G.1
04570
08985
28309
ĐB
717252
932166
687319
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 06 09 01, 08, 09
1 11, 12, 19 10, 18, 19 18, 19(2)
2 25, 27 26
3 31, 32 32, 33(2) 38, 39
4 41, 46 47
5 52, 54 55, 57(2)
6 61, 69 64, 65, 66 65, 66
7 70
8 81 85(2) 80, 86, 87, 88
9 91, 94(2), 98 93, 95, 99

Kết Quả XSMN T6 29/03/2024

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
13
39
99
G.7
053
502
457
G.6
7523
3120
8730
4410
9804
5924
5903
5521
4493
G.5
3788
1667
1580
G.4
58225
73835
59728
54635
99982
20652
82362
13448
59317
12860
79919
86743
62068
46714
16283
77152
87544
07747
57557
29021
54532
G.3
84206
12533
76891
62062
27094
42375
G.2
53550
48047
05410
G.1
67948
97966
05632
ĐB
984849
999061
693262
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 06 02, 04 03
1 13 10, 14, 17, 19 10
2 20, 23, 25, 28 24 21(2)
3 30, 33, 35(2) 39 32(2)
4 48, 49 43, 47, 48 44, 47
5 50, 52, 53 52, 57(2)
6 62 60, 61, 62, 66, 67, 68 62
7 75
8 82, 88 80, 83
9 91 93, 94, 99

Xổ Số Miền Nam Thứ Sáu 22/03/2024

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
97
98
75
G.7
366
036
748
G.6
8574
2056
7385
5403
8045
4878
6259
2217
2720
G.5
5744
8840
4064
G.4
20008
14231
83037
75229
91491
39161
13314
91012
21925
41703
00827
75267
82627
62740
55614
65626
84162
26986
89162
20515
86181
G.3
71099
55739
32304
34245
26444
09081
G.2
96265
26183
30460
G.1
24641
49283
25391
ĐB
633459
703929
427695
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 08 03(2), 04
1 14 12 14, 15, 17
2 29 25, 27(2), 29 20, 26
3 31, 37, 39 36
4 41, 44 40(2), 45(2) 44, 48
5 56, 59 59
6 61, 65, 66 67 60, 62(2), 64
7 74 78 75
8 85 83(2) 81(2), 86
9 91, 97, 99 98 91, 95

Kết Quả XSMN Thứ 6 15/03/2024

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
13
83
71
G.7
000
852
762
G.6
2101
2453
9449
9301
0392
9016
1373
9264
9945
G.5
0201
0755
6800
G.4
18798
57793
82219
06053
21546
39305
38834
03453
85386
16074
47736
62147
65235
23625
89372
83421
63197
11762
67033
91701
44626
G.3
44289
24405
63736
72287
76255
24271
G.2
57358
50175
16006
G.1
76532
96507
82194
ĐB
970015
559299
828994
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 00, 01(2), 05(2) 01, 07 00, 01, 06
1 13, 15, 19 16
2 25 21, 26
3 32, 34 35, 36(2) 33
4 46, 49 47 45
5 53(2), 58 52, 53, 55 55
6 62(2), 64
7 74, 75 71(2), 72, 73
8 89 83, 86, 87
9 93, 98 92, 99 94(2), 97

Xổ Số Miền Nam Thứ 6 08/03/2024

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
18
65
12
G.7
770
162
453
G.6
6982
9266
3551
2840
9154
8956
5978
2799
6568
G.5
9908
7134
3812
G.4
89957
20697
27930
98717
32306
16030
58010
46843
28079
41302
87771
29958
44308
55142
41952
04068
97354
75580
13048
92110
89850
G.3
99662
38465
04739
41804
04924
24188
G.2
97037
77823
18377
G.1
07221
99982
88683
ĐB
050654
276045
569447
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 06, 08 02, 04, 08
1 10, 17, 18 10, 12(2)
2 21 23 24
3 30(2), 37 34, 39
4 40, 42, 43, 45 47, 48
5 51, 54, 57 54, 56, 58 50, 52, 53, 54
6 62, 65, 66 62, 65 68(2)
7 70 71, 79 77, 78
8 82 82 80, 83, 88
9 97 99

KQXSMN Thứ 6 01/03/2024

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
10
63
19
G.7
499
721
739
G.6
0328
2495
8118
8122
5072
8641
2577
6842
5653
G.5
4402
0457
2396
G.4
65310
97172
23735
66082
49568
02468
78627
66434
76841
13115
41741
25330
15313
40086
12250
51625
78572
13716
64133
55795
11747
G.3
00170
11885
53552
31526
54393
72165
G.2
30789
14194
98154
G.1
46151
10052
20799
ĐB
033249
028205
047976
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 02 05
1 10(2), 18 13, 15 16, 19
2 27, 28 21, 22, 26 25
3 35 30, 34 33, 39
4 49 41(3) 42, 47
5 51 52(2), 57 50, 53, 54
6 68(2) 63 65
7 70, 72 72 72, 76, 77
8 82, 85, 89 86
9 95, 99 94 93, 95, 96, 99

KQSXMN Thứ Sáu 23/02/2024

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
31
82
50
G.7
202
143
989
G.6
0293
7411
1459
8621
4353
4164
8492
3155
4676
G.5
0683
7706
9372
G.4
40230
50462
83732
46446
16179
67762
07587
73452
98748
11946
51818
73687
62827
73421
42235
50792
96634
11529
29498
76820
90780
G.3
48073
65248
77718
58769
65707
76939
G.2
86037
03515
28173
G.1
74448
59438
15113
ĐB
066012
970118
573170
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 02 06 07
1 11, 12 15, 18(3) 13
2 21(2), 27 20, 29
3 30, 31, 32, 37 38 34, 35, 39
4 46, 48(2) 43, 46, 48
5 59 52, 53 50, 55
6 62(2) 64, 69
7 73, 79 70, 72, 73, 76
8 83, 87 82, 87 80, 89
9 93 92(2), 98

Kết Quả SXMN T6 16/02/2024

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
23
89
89
G.7
971
446
781
G.6
3257
1970
7932
4682
0889
9636
3254
4775
2209
G.5
1396
8536
0348
G.4
02762
08986
32073
32087
47276
04779
12895
74309
56146
40069
88864
91181
23348
86807
12292
59206
59013
26620
64007
39416
33021
G.3
38269
04757
57405
81381
39829
93015
G.2
23625
28174
34785
G.1
94677
87120
95332
ĐB
657838
861029
819498
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 05, 07, 09 06, 07, 09
1 13, 15, 16
2 23, 25 20, 29 20, 21, 29
3 32, 38 36(2) 32
4 46(2), 48 48
5 57(2) 54
6 62, 69 64, 69
7 70, 71, 73, 76, 77, 79 74 75
8 86, 87 81(2), 82, 89(2) 81, 85, 89
9 95, 96 92, 98

Kết Quả SXMN Thứ 6 09/02/2024

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
95
13
20
G.7
426
928
014
G.6
0886
6250
9629
6583
8762
0190
3959
1156
4162
G.5
2690
6260
5180
G.4
61637
39767
06322
56351
35583
66213
51216
24944
78910
20973
69174
09668
46634
31761
86697
79314
51912
07010
52476
85050
08431
G.3
40231
79984
52123
90982
53302
77237
G.2
03529
62873
52519
G.1
83178
04167
37165
ĐB
818015
921574
550598
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 02
1 13, 15, 16 10, 13 10, 12, 14(2), 19
2 22, 26, 29(2) 23, 28 20
3 31, 37 34 31, 37
4 44
5 50, 51 50, 56, 59
6 67 60, 61, 62, 67, 68 62, 65
7 78 73(2), 74(2) 76
8 83, 84, 86 82, 83 80
9 90, 95 90 97, 98

XSMN Thứ 6, Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần, SXMN Thu 6, KQXSMN Thu 6 được cập nhật vào lúc 16 giờ 15p. Ket qua xo so kien thiet mien nam thu sau, xs mn t6 được cập nhật chính xác và nhanh chóng nhất từ trường quay tại KQXS, cùng đón xem ngay!

XSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần - KQXSMN Thu 6 là gì?

- Xổ số miền nam thứ sáu hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 16 giờ 15 phút chiều ngày thứ sáu mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.

- XSMN thứ 6 mở thưởng bởi đài Xổ số Vĩnh Long ký hiệu là XSVL, nhà đài Xổ số Bình Dương ký hiệu XSBD và đài Xổ số Trà Vinh ký hiệu XSTV.

- Kết quả Xổ số miền Nam Thứ 6 chính xác 100% tại kết quả XS của site kqxs.fun

- Xem kết quả xổ số miền nam thứ 6 qua các từ khóa: xsmn thu 6 hang tuan minh ngoc, sxmn thu 6, kqxsmn thu 6, xsmnthu6, xsmn t6, kqxs thu 6, xsthu6 ...

- Xem thống kê sổ kết quả miền nam tại kết quả xổ số miền nam hoàn toàn uy tín, chuẩn, miễn phí. Theo dõi kết quả xổ số miền nam thứ bảy kế tiếp.

Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 6 hàng tuần như thế nào?

Nếu như ở Xổ số miền Bắc có 7 giải thì miền trung và miền Nam có 8 giải quay số. Mỗi lần mở thưởng, xổ số miền nam sẽ có những giải như sau:

- Giải đặc biệt: Có 1 giải với giá trị 1 giải thưởng 2.000.000.000 VND ( hai tỷ đồng ). 

- Giải nhất: Có 1 giải nhất với giá trị 1 giải thưởng 30.000.000 VND ( ba mươi triệu đồng )

- Giải nhì: Có 1 giải nhì với giá trị 1 giải thưởng 15.000.000 VND ( mười năm triệu đồng )

- Giải ba: Có 2 giải ba với giá trị 1 giải thưởng 10.000.000 VND ( mười triệu đồng )

- Giải tư: Có 7 giải tư với giá trị 1 giải thưởng 3.000.000 VND ( ba triệu đồng )

- Giải năm: Có 10 giải năm với giá trị 1 giải thưởng 1.000.000 VND ( một triệu đồng )

- Giải sáu: Có 30 giải sáu với giá trị 1 giải thưởng 400.000 VND ( bốn trăm nghìn đồng )

- Giải bảy: Có 100 giải bảy với giá trị 1 giải thưởng 200.000 VND ( Hai trăm nghìn đồng )

- Giải tám: có 1000 giải tám với giá trị 1 giải thưởng 100.000 VND ( một trăm nghìn đồng)

- Giải khuyến khích: có 45 giải khuyến khích với giá trị 1 giải thưởng 6.000.000 VND ( sáu triệu đồng )

- Giải phụ: có 9 giải phụ với giá trị 1 giải thưởng 50.000.000 VND ( năm mươi triệu đồng)

Lưu ý:

+ 09 giải Phụ đặc biệt là các vé trúng 5 chữ số cuối cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải sẽ trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích là các vé chỉ sai 01 số bất kỳ so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.

+ Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Xem thêm:

XSMN Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần

XSMN Chủ Nhật - Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần

XSMN Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần