Cầu loại loto bạch thủ

Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy

Số ngày

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 35 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 12/07/2024

Đầu 0 00 9 lần 01 26 lần 02 13 lần 03 16 lần 04 12 lần 05 23 lần 06 30 lần 07 23 lần 08 10 lần 09 16 lần
Đầu 1 10 32 lần 11 69 lần 12 34 lần 13 41 lần 14 41 lần 15 51 lần 16 87 lần 17 44 lần 18 43 lần 19 42 lần
Đầu 2 20 20 lần 21 30 lần 22 18 lần 23 26 lần 24 26 lần 25 35 lần 26 50 lần 27 26 lần 28 16 lần 29 24 lần
Đầu 3 30 12 lần 31 32 lần 32 29 lần 33 17 lần 34 19 lần 35 20 lần 36 40 lần 37 18 lần 38 18 lần 39 17 lần
Đầu 4 40 15 lần 41 17 lần 42 14 lần 43 13 lần 44 12 lần 45 14 lần 46 29 lần 47 16 lần 48 6 lần 49 14 lần
Đầu 5 50 6 lần 51 16 lần 52 12 lần 53 15 lần 54 20 lần 55 13 lần 56 34 lần 57 10 lần 58 7 lần 59 9 lần
Đầu 6 60 9 lần 61 18 lần 62 16 lần 63 18 lần 64 17 lần 65 15 lần 66 31 lần 67 21 lần 68 13 lần 69 14 lần
Đầu 7 70 22 lần 71 41 lần 72 27 lần 73 33 lần 74 32 lần 75 33 lần 76 60 lần 77 24 lần 78 22 lần 79 26 lần
Đầu 8 80 15 lần 81 29 lần 82 28 lần 83 24 lần 84 25 lần 85 28 lần 86 40 lần 87 22 lần 88 16 lần 89 14 lần
Đầu 9 90 33 lần 91 61 lần 92 59 lần 93 39 lần 94 38 lần 95 37 lần 96 68 lần 97 59 lần 98 27 lần 99 36 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 12/07/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 6, 12/07/2024
ĐB 92619
G.1 11319
G.2 98199 29744
G.3 27067 11978 08680
33893 22152 71172
G.4 8758 2540 6325 1020
G.5 5737 7614 1159
3148 1769 5866
G.6 359 476 412
G.7 66 36 72 06
Loto : 19, 19, 99, 44, 67, 78, 80, 93, 52, 72, 58, 40, 25, 20, 37, 14, 59, 48, 69, 66, 59, 76, 12, 66, 36, 72, 06
XSMB Thứ 5, 11/07/2024
ĐB 91323
G.1 70916
G.2 94386 63833
G.3 66653 18383 37645
54139 56959 27652
G.4 6957 4102 1851 9729
G.5 4871 4705 5200
2632 8811 7332
G.6 352 707 121
G.7 33 65 99 87
Loto : 23, 16, 86, 33, 53, 83, 45, 39, 59, 52, 57, 02, 51, 29, 71, 05, 00, 32, 11, 32, 52, 07, 21, 33, 65, 99, 87
XSMB Thứ 4, 10/07/2024
ĐB 81994
G.1 86474
G.2 48793 91360
G.3 69884 98425 96213
61243 20422 08699
G.4 0997 1763 2741 0603
G.5 5526 1170 8547
6763 8576 4500
G.6 016 405 227
G.7 32 81 16 41
Loto : 94, 74, 93, 60, 84, 25, 13, 43, 22, 99, 97, 63, 41, 03, 26, 70, 47, 63, 76, 00, 16, 05, 27, 32, 81, 16, 41
XSMB Thứ 3, 09/07/2024
ĐB 09466
G.1 96676
G.2 08993 43413
G.3 29507 77142 13259
05159 48259 63945
G.4 7304 2001 8073 5968
G.5 8003 5504 2222
1252 1398 9231
G.6 955 966 994
G.7 72 78 73 48
Loto : 66, 76, 93, 13, 07, 42, 59, 59, 59, 45, 04, 01, 73, 68, 03, 04, 22, 52, 98, 31, 55, 66, 94, 72, 78, 73, 48