Cầu loại loto bạch thủ

Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy

Số ngày

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 34 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 13/04/2024

Đầu 0 00 60 lần 01 21 lần 02 33 lần 03 53 lần 04 18 lần 05 70 lần 06 39 lần 07 33 lần 08 44 lần 09 43 lần
Đầu 1 10 46 lần 11 16 lần 12 27 lần 13 31 lần 14 18 lần 15 46 lần 16 29 lần 17 18 lần 18 31 lần 19 24 lần
Đầu 2 20 53 lần 21 17 lần 22 26 lần 23 30 lần 24 12 lần 25 52 lần 26 31 lần 27 21 lần 28 30 lần 29 29 lần
Đầu 3 30 28 lần 31 11 lần 32 16 lần 33 23 lần 34 5 lần 35 25 lần 36 17 lần 37 18 lần 38 17 lần 39 12 lần
Đầu 4 40 28 lần 41 14 lần 42 18 lần 43 32 lần 44 13 lần 45 31 lần 46 17 lần 47 17 lần 48 21 lần 49 21 lần
Đầu 5 50 41 lần 51 11 lần 52 18 lần 53 35 lần 54 14 lần 55 42 lần 56 25 lần 57 20 lần 58 21 lần 59 27 lần
Đầu 6 60 57 lần 61 20 lần 62 34 lần 63 37 lần 64 19 lần 65 50 lần 66 37 lần 67 25 lần 68 31 lần 69 33 lần
Đầu 7 70 39 lần 71 13 lần 72 26 lần 73 31 lần 74 13 lần 75 33 lần 76 18 lần 77 15 lần 78 24 lần 79 18 lần
Đầu 8 80 15 lần 81 11 lần 82 9 lần 83 24 lần 84 13 lần 85 38 lần 86 17 lần 87 13 lần 88 19 lần 89 16 lần
Đầu 9 90 56 lần 91 18 lần 92 32 lần 93 25 lần 94 18 lần 95 42 lần 96 21 lần 97 23 lần 98 30 lần 99 34 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 13/04/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 7, 13/04/2024
ĐB 90649
G.1 71212
G.2 55720 56680
G.3 64761 94392 09089
57015 06920 83467
G.4 1452 5230 5083 2320
G.5 4090 8241 0310
6378 1575 3896
G.6 756 690 503
G.7 58 28 35 64
Loto : 49, 12, 20, 80, 61, 92, 89, 15, 20, 67, 52, 30, 83, 20, 90, 41, 10, 78, 75, 96, 56, 90, 03, 58, 28, 35, 64
XSMB Thứ 6, 12/04/2024
ĐB 12073
G.1 92837
G.2 28622 02259
G.3 53010 14391 79427
13247 76972 60599
G.4 6594 5821 6858 2983
G.5 0993 5483 8027
6916 5213 4770
G.6 850 036 185
G.7 27 83 16 80
Loto : 73, 37, 22, 59, 10, 91, 27, 47, 72, 99, 94, 21, 58, 83, 93, 83, 27, 16, 13, 70, 50, 36, 85, 27, 83, 16, 80
XSMB Thứ 5, 11/04/2024
ĐB 69356
G.1 22552
G.2 35140 15293
G.3 35010 28133 33342
65578 74436 57981
G.4 4851 2761 8993 3587
G.5 6909 2693 2363
1750 3328 7628
G.6 753 388 635
G.7 73 80 42 86
Loto : 56, 52, 40, 93, 10, 33, 42, 78, 36, 81, 51, 61, 93, 87, 09, 93, 63, 50, 28, 28, 53, 88, 35, 73, 80, 42, 86
XSMB Thứ 4, 10/04/2024
ĐB 14138
G.1 62724
G.2 54157 96213
G.3 14362 89770 55669
50544 04462 48939
G.4 4062 5079 6608 7155
G.5 7402 1236 4922
4421 2178 9253
G.6 552 247 722
G.7 12 45 75 97
Loto : 38, 24, 57, 13, 62, 70, 69, 44, 62, 39, 62, 79, 08, 55, 02, 36, 22, 21, 78, 53, 52, 47, 22, 12, 45, 75, 97