Cầu loại loto bạch thủ

Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy

Số ngày

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 32 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 09/12/2023

Đầu 0 00 10 lần 01 17 lần 02 29 lần 03 10 lần 04 15 lần 05 12 lần 06 12 lần 07 6 lần 08 15 lần 09 24 lần
Đầu 1 10 23 lần 11 36 lần 12 68 lần 13 31 lần 14 32 lần 15 30 lần 16 31 lần 17 17 lần 18 34 lần 19 64 lần
Đầu 2 20 31 lần 21 34 lần 22 73 lần 23 31 lần 24 35 lần 25 29 lần 26 38 lần 27 18 lần 28 31 lần 29 69 lần
Đầu 3 30 24 lần 31 29 lần 32 46 lần 33 21 lần 34 20 lần 35 25 lần 36 38 lần 37 15 lần 38 22 lần 39 41 lần
Đầu 4 40 16 lần 41 21 lần 42 54 lần 43 24 lần 44 16 lần 45 27 lần 46 23 lần 47 15 lần 48 22 lần 49 34 lần
Đầu 5 50 24 lần 51 28 lần 52 57 lần 53 20 lần 54 27 lần 55 25 lần 56 35 lần 57 14 lần 58 23 lần 59 45 lần
Đầu 6 60 15 lần 61 7 lần 62 24 lần 63 16 lần 64 12 lần 65 8 lần 66 14 lần 67 6 lần 68 10 lần 69 18 lần
Đầu 7 70 21 lần 71 31 lần 72 49 lần 73 23 lần 74 27 lần 75 28 lần 76 31 lần 77 14 lần 78 22 lần 79 42 lần
Đầu 8 80 13 lần 81 17 lần 82 40 lần 83 15 lần 84 13 lần 85 13 lần 86 19 lần 87 8 lần 88 12 lần 89 34 lần
Đầu 9 90 16 lần 91 11 lần 92 40 lần 93 16 lần 94 15 lần 95 14 lần 96 17 lần 97 10 lần 98 12 lần 99 32 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 09/12/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 7, 09/12/2023
ĐB 57057
G.1 21341
G.2 46196 43234
G.3 70433 04847 22751
81225 23585 86601
G.4 5292 6921 1013 2912
G.5 2594 8296 6698
1779 3989 6487
G.6 499 353 222
G.7 52 24 00 04
Loto : 57, 41, 96, 34, 33, 47, 51, 25, 85, 01, 92, 21, 13, 12, 94, 96, 98, 79, 89, 87, 99, 53, 22, 52, 24, 00, 04
XSMB Thứ 6, 08/12/2023
ĐB 38223
G.1 77286
G.2 90185 84473
G.3 08584 79697 95286
76506 43075 76662
G.4 7394 0605 4471 5963
G.5 1127 8186 4005
2106 8507 6915
G.6 706 481 999
G.7 06 39 93 97
Loto : 23, 86, 85, 73, 84, 97, 86, 06, 75, 62, 94, 05, 71, 63, 27, 86, 05, 06, 07, 15, 06, 81, 99, 06, 39, 93, 97
XSMB Thứ 5, 07/12/2023
ĐB 35627
G.1 13260
G.2 96217 17317
G.3 28340 60873 47641
19296 93791 58846
G.4 1425 0878 0269 6048
G.5 4114 5973 7447
0951 0213 1899
G.6 568 558 529
G.7 44 24 37 61
Loto : 27, 60, 17, 17, 40, 73, 41, 96, 91, 46, 25, 78, 69, 48, 14, 73, 47, 51, 13, 99, 68, 58, 29, 44, 24, 37, 61
XSMB Thứ 4, 06/12/2023
ĐB 93178
G.1 49592
G.2 64119 45960
G.3 32137 68827 28080
32189 58244 14627
G.4 7688 4100 2489 4062
G.5 0011 2061 5417
1645 3408 5727
G.6 258 412 013
G.7 08 11 61 34
Loto : 78, 92, 19, 60, 37, 27, 80, 89, 44, 27, 88, 00, 89, 62, 11, 61, 17, 45, 08, 27, 58, 12, 13, 08, 11, 61, 34