Soi Cầu giải đặc biệt

Chọn tỉnh
Gần giải đặc biệt hơn
Biên ngày cầu chạy

Số ngày

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày

Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 13/04/2024

Đầu 0 00 36 lần 01 17 lần 02 20 lần 03 48 lần 04 12 lần 05 26 lần 06 20 lần 07 14 lần 08 17 lần 09 23 lần
Đầu 1 10 16 lần 11 7 lần 12 7 lần 13 22 lần 14 5 lần 15 10 lần 16 7 lần 17 4 lần 18 7 lần 19 10 lần
Đầu 2 20 16 lần 21 8 lần 22 8 lần 23 27 lần 25 6 lần 26 6 lần 27 4 lần 28 2 lần 29 12 lần
Đầu 3 30 10 lần 31 4 lần 32 5 lần 33 20 lần 34 2 lần 35 13 lần 36 11 lần 37 6 lần 38 8 lần 39 8 lần
Đầu 4 40 9 lần 41 5 lần 42 4 lần 43 17 lần 45 2 lần 46 2 lần 47 1 lần 48 1 lần 49 6 lần
Đầu 5 50 10 lần 51 6 lần 52 4 lần 53 21 lần 54 1 lần 55 3 lần 56 3 lần 57 2 lần 58 1 lần 59 8 lần
Đầu 6 60 13 lần 61 7 lần 62 6 lần 63 20 lần 64 2 lần 65 4 lần 66 4 lần 67 4 lần 68 1 lần 69 14 lần
Đầu 7 70 13 lần 71 8 lần 72 6 lần 73 17 lần 75 5 lần 76 5 lần 77 2 lần 78 2 lần 79 6 lần
Đầu 8 80 2 lần 81 2 lần 83 11 lần 89 2 lần
Đầu 9 90 37 lần 91 18 lần 92 18 lần 93 34 lần 94 10 lần 95 26 lần 96 18 lần 97 12 lần 98 18 lần 99 17 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 13/04/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 7, 13/04/2024
ĐB 90649
G.1 71212
G.2 55720 56680
G.3 64761 94392 09089
57015 06920 83467
G.4 1452 5230 5083 2320
G.5 4090 8241 0310
6378 1575 3896
G.6 756 690 503
G.7 58 28 35 64
Đặc biệt :90649
XSMB Thứ 6, 12/04/2024
ĐB 12073
G.1 92837
G.2 28622 02259
G.3 53010 14391 79427
13247 76972 60599
G.4 6594 5821 6858 2983
G.5 0993 5483 8027
6916 5213 4770
G.6 850 036 185
G.7 27 83 16 80
Đặc biệt :12073
XSMB Thứ 5, 11/04/2024
ĐB 69356
G.1 22552
G.2 35140 15293
G.3 35010 28133 33342
65578 74436 57981
G.4 4851 2761 8993 3587
G.5 6909 2693 2363
1750 3328 7628
G.6 753 388 635
G.7 73 80 42 86
Đặc biệt :69356