Soi Cầu giải đặc biệt

Chọn tỉnh
Gần giải đặc biệt hơn
Biên ngày cầu chạy

Số ngày

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày

Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 09/12/2023

Đầu 0 00 2 lần 01 2 lần 02 6 lần 03 1 lần 04 6 lần 06 1 lần 07 4 lần 08 1 lần 09 11 lần
Đầu 1 10 11 lần 11 12 lần 12 28 lần 13 11 lần 14 17 lần 15 10 lần 16 12 lần 17 9 lần 18 12 lần 19 32 lần
Đầu 2 20 11 lần 21 10 lần 22 27 lần 23 9 lần 24 12 lần 25 9 lần 26 10 lần 27 7 lần 28 10 lần 29 39 lần
Đầu 3 30 3 lần 31 4 lần 32 10 lần 33 2 lần 34 9 lần 35 4 lần 36 2 lần 37 8 lần 38 7 lần 39 17 lần
Đầu 4 40 8 lần 41 8 lần 42 27 lần 43 7 lần 44 11 lần 45 8 lần 46 8 lần 47 11 lần 48 8 lần 49 25 lần
Đầu 5 50 6 lần 51 6 lần 52 13 lần 53 2 lần 54 8 lần 55 4 lần 56 4 lần 57 4 lần 58 8 lần 59 18 lần
Đầu 6 60 2 lần 62 5 lần 63 1 lần 64 4 lần 66 1 lần 67 4 lần 68 1 lần 69 17 lần
Đầu 7 70 7 lần 71 12 lần 72 25 lần 73 5 lần 74 11 lần 75 10 lần 76 7 lần 77 8 lần 78 11 lần 79 23 lần
Đầu 8 80 7 lần 82 10 lần 83 1 lần 86 3 lần 87 1 lần 89 16 lần
Đầu 9 90 6 lần 91 2 lần 92 12 lần 93 4 lần 94 12 lần 95 4 lần 96 2 lần 97 4 lần 98 4 lần 99 21 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 09/12/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 7, 09/12/2023
ĐB 57057
G.1 21341
G.2 46196 43234
G.3 70433 04847 22751
81225 23585 86601
G.4 5292 6921 1013 2912
G.5 2594 8296 6698
1779 3989 6487
G.6 499 353 222
G.7 52 24 00 04
Đặc biệt :57057
XSMB Thứ 6, 08/12/2023
ĐB 38223
G.1 77286
G.2 90185 84473
G.3 08584 79697 95286
76506 43075 76662
G.4 7394 0605 4471 5963
G.5 1127 8186 4005
2106 8507 6915
G.6 706 481 999
G.7 06 39 93 97
Đặc biệt :38223
XSMB Thứ 5, 07/12/2023
ĐB 35627
G.1 13260
G.2 96217 17317
G.3 28340 60873 47641
19296 93791 58846
G.4 1425 0878 0269 6048
G.5 4114 5973 7447
0951 0213 1899
G.6 568 558 529
G.7 44 24 37 61
Đặc biệt :35627