XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay Theo Tỉnh

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Theo Thứ

Xổ Số Miền Nam Thứ Năm Hàng Tuần 07/12/2023

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
17
08
42
G.7
311
789
372
G.6
5019
7366
1047
7850
1337
1510
5943
9836
6180
G.5
3666
5699
8589
G.4
60101
13305
47661
63342
03685
73214
64122
71554
73090
02980
55288
01757
58406
82325
48543
97514
56607
15995
87415
46801
96836
G.3
95433
37917
69532
89787
88565
96987
G.2
04051
69154
63559
G.1
00610
19108
13122
ĐB
909255
066425
539517
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 01, 05 06, 08(2) 01, 07
1 10, 11, 14, 17(2), 19 10 14, 15, 17
2 22 25(2) 22
3 33 32, 37 36(2)
4 42, 47 42, 43(2)
5 51, 55 50, 54(2), 57 59
6 61, 66(2) 65
7 72
8 85 80, 87, 88, 89 80, 87, 89
9 90, 99 95

Xổ Số Miền Nam Thứ Năm Tuần Rồi 30/11/2023

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
82
84
93
G.7
624
534
411
G.6
5600
6702
3555
5376
0270
2772
6715
2223
9285
G.5
7621
2547
4749
G.4
59146
21291
81951
23927
06070
55555
08617
65922
64064
50495
36576
72347
38222
55719
88414
64305
22577
18003
21643
83813
94532
G.3
80871
42030
46732
62038
70498
23724
G.2
87815
31075
21446
G.1
45059
02937
20815
ĐB
917173
173171
925874
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 00, 02 03, 05
1 15, 17 19 11, 13, 14, 15(2)
2 21, 24, 27 22(2) 23, 24
3 30 32, 34, 37, 38 32
4 46 47(2) 43, 46, 49
5 51, 55(2), 59
6 64
7 70, 71, 73 70, 71, 72, 75, 76(2) 74, 77
8 82 84 85
9 91 95 93, 98

Kết Quả XSMN T5 23/11/2023

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
73
15
14
G.7
916
349
650
G.6
5353
4275
8964
6852
8430
8180
5184
3421
7769
G.5
2067
4711
7469
G.4
24424
19932
99051
60032
17417
85284
22070
82421
98670
07614
24272
44592
73537
29094
00910
28172
70149
35874
91914
61035
68394
G.3
84214
10524
14094
28644
78205
34039
G.2
14010
38569
40960
G.1
65192
97419
31779
ĐB
111468
023632
374911
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 05
1 10, 14, 16, 17 11, 14, 15, 19 10, 11, 14(2)
2 24(2) 21 21
3 32(2) 30, 32, 37 35, 39
4 44, 49 49
5 51, 53 52 50
6 64, 67, 68 69 60, 69(2)
7 70, 73, 75 70, 72 72, 74, 79
8 84 80 84
9 92 92, 94(2) 94

Xổ Số Miền Nam Thứ Năm 16/11/2023

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
84
30
27
G.7
543
665
545
G.6
5199
3487
0079
7081
5914
5950
1740
9424
6873
G.5
6490
8911
4132
G.4
03563
10257
24034
96851
80680
35618
59392
49666
56531
58811
22087
33866
45173
89281
78741
21776
78398
52153
25752
42115
18329
G.3
15881
87159
55388
46257
49459
83806
G.2
51074
95488
63081
G.1
38264
72056
11060
ĐB
092098
429638
324301
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 01, 06
1 18 11(2), 14 15
2 24, 27, 29
3 34 30, 31, 38 32
4 43 40, 41, 45
5 51, 57, 59 50, 56, 57 52, 53, 59
6 63, 64 65, 66(2) 60
7 74, 79 73 73, 76
8 80, 81, 84, 87 81(2), 87, 88(2) 81
9 90, 92, 98, 99 98

Kết Quả XSMN Thứ 5 09/11/2023

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
65
37
28
G.7
714
906
153
G.6
9014
5687
6499
7029
3220
4706
7838
0588
6191
G.5
2715
9615
2140
G.4
04524
86516
33837
10196
86907
72664
19838
67767
58881
24695
24726
53409
46738
63872
81589
97927
01239
68061
70236
56707
12962
G.3
00745
88353
35852
88951
12963
31348
G.2
12990
61985
07800
G.1
58061
83203
82825
ĐB
199178
034992
717766
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 07 03, 06(2), 09 00, 07
1 14(2), 15, 16 15
2 24 20, 26, 29 25, 27, 28
3 37, 38 37, 38 36, 38, 39
4 45 40, 48
5 53 51, 52 53
6 61, 64, 65 67 61, 62, 63, 66
7 78 72
8 87 81, 85 88, 89
9 90, 96, 99 92, 95 91

Xổ Số Miền Nam Thứ 5 02/11/2023

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
85
09
66
G.7
042
156
994
G.6
7376
7851
8614
1430
1318
8002
6860
4364
2054
G.5
3063
2146
0191
G.4
26271
27357
21351
93354
67380
88392
32612
57909
55041
40341
54275
81483
96969
63913
06164
83226
11202
04363
33035
62185
55896
G.3
05303
67104
15162
51764
73132
51806
G.2
40524
29891
99034
G.1
49803
07404
69069
ĐB
604114
406603
397520
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 03(2), 04 02, 03, 04, 09(2) 02, 06
1 12, 14(2) 13, 18
2 24 20, 26
3 30 32, 34, 35
4 42 41(2), 46
5 51(2), 54, 57 56 54
6 63 62, 64, 69 60, 63, 64(2), 66, 69
7 71, 76 75
8 80, 85 83 85
9 92 91 91, 94, 96

KQXSMN Thứ 5 26/10/2023

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
02
13
90
G.7
042
792
534
G.6
7090
0999
5531
1597
2158
5096
4987
3146
5229
G.5
7324
6959
6052
G.4
51946
63726
26053
49724
59631
58160
64822
31397
74247
52868
32146
52611
10781
22196
55801
32954
14056
11598
55456
14850
70813
G.3
83378
58503
09836
64657
47836
78841
G.2
31945
62932
97275
G.1
37648
22831
17140
ĐB
232218
016976
882953
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 02, 03 01
1 18 11, 13 13
2 22, 24(2), 26 29
3 31(2) 31, 32, 36 34, 36
4 42, 45, 46, 48 46, 47 40, 41, 46
5 53 57, 58, 59 50, 52, 53, 54, 56(2)
6 60 68
7 78 76 75
8 81 87
9 90, 99 92, 96(2), 97(2) 90, 98

KQSXMN Thứ Năm 19/10/2023

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
24
75
71
G.7
381
189
473
G.6
6372
7713
4220
8180
9214
0096
5279
7282
5016
G.5
8927
1223
7010
G.4
83613
61110
69726
73211
09133
86761
28201
10171
07232
30944
38617
83779
24273
27262
19760
29175
89743
35300
44010
43228
48050
G.3
84841
90396
98550
13978
58693
58534
G.2
37062
53412
73246
G.1
90567
47297
97261
ĐB
236644
966039
101232
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 01 00
1 10, 11, 13(2) 12, 14, 17 10(2), 16
2 20, 24, 26, 27 23 28
3 33 32, 39 32, 34
4 41, 44 44 43, 46
5 50 50
6 61, 62, 67 62 60, 61
7 72 71, 73, 75, 78, 79 71, 73, 75, 79
8 81 80, 89 82
9 96 96, 97 93

Kết Quả SXMN T5 12/10/2023

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
71
41
45
G.7
067
898
744
G.6
2236
8523
3389
5060
9042
1621
2714
0002
8928
G.5
1433
4093
0312
G.4
72746
54789
80656
55474
55066
64309
29255
69787
78970
52405
84629
07454
66992
34163
06601
60534
12750
26674
46015
76363
50341
G.3
94813
18518
55097
67928
62403
95516
G.2
04352
54425
40432
G.1
98848
34595
16535
ĐB
640135
556554
043286
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 09 05 01, 02, 03
1 13, 18 12, 14, 15, 16
2 23 21, 25, 28, 29 28
3 33, 35, 36 32, 34, 35
4 46, 48 41, 42 41, 44, 45
5 52, 55, 56 54(2) 50
6 66, 67 60, 63 63
7 71, 74 70 74
8 89(2) 87 86
9 92, 93, 95, 97, 98

Kết Quả SXMN Thứ 5 05/10/2023

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
51
61
57
G.7
663
040
322
G.6
1966
7494
1834
1488
7863
0710
8743
6695
5982
G.5
8215
7619
1402
G.4
20758
09338
29254
20193
11177
40200
02117
87379
48741
73743
14058
07642
98224
53060
12071
05432
31706
53922
67190
22617
93222
G.3
42682
28558
97496
59195
00714
44805
G.2
73710
61531
14971
G.1
73287
50284
23814
ĐB
378042
226122
185714
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 00 02, 05, 06
1 10, 15, 17 10, 19 14(3), 17
2 22, 24 22(3)
3 34, 38 31 32
4 42 40, 41, 42, 43 43
5 51, 54, 58(2) 58 57
6 63, 66 60, 61, 63
7 77 79 71(2)
8 82, 87 84, 88 82
9 93, 94 95, 96 90, 95

XSMN Thứ 5, Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần, SXMN Thu 5, KQXSMN Thu 5 được cập nhật vào lúc 16 giờ 15p. Ket qua xo so kien thiet mien nam thu nam, xs mn t5 được cập nhật chính xác và nhanh chóng nhất từ trường quay tại KQXS, cùng đón xem ngay!

XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần - KQXSMN Thu 5 là gì?

- Xổ số miền nam thứ năm hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 16h 15 phút mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.

- XSMN thứ 5 mở thưởng bởi đài Xổ số An Giang, đài xổ số tây ninh và nhà đài xổ số bình thuận

- Kết quả Xổ số miền Nam Thứ 5 chính xác 100% tại kết quả kết quả sổ xố của trang kqxs.fun

- Xem kết quả xổ số miền nam thứ 5 qua các từ khóa: xsmn thu 5 hang tuan minh ngoc, sxmn thu 5, kqxsmn thu 5, xsmnthu5, xsmn t5, kqxs thu 5, xsthu5 ...

- Xem thống kê sổ kết quả miền nam tại Xo so mien Nam đầy đủ và chính xác.

Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 5 hàng tuần như thế nào?

Nếu như ở Xổ số miền Bắc có 7 giải thì miền trung và miền Nam có 8 giải quay số. Mỗi lần mở thưởng, xổ số miền nam sẽ có những giải như sau:

- Giải đặc biệt: Có 1 giải với giá trị 1 giải thưởng 2.000.000.000 VND ( hai tỷ đồng ). 

- Giải nhất: Có 1 giải nhất với giá trị 1 giải thưởng 30.000.000 VND ( ba mươi triệu đồng )

- Giải nhì: Có 1 giải nhì với giá trị 1 giải thưởng 15.000.000 VND ( mười năm triệu đồng )

- Giải ba: Có 2 giải ba với giá trị 1 giải thưởng 10.000.000 VND ( mười triệu đồng )

- Giải tư: Có 7 giải tư với giá trị 1 giải thưởng 3.000.000 VND ( ba triệu đồng )

- Giải năm: Có 10 giải năm với giá trị 1 giải thưởng 1.000.000 VND ( một triệu đồng )

- Giải sáu: Có 30 giải sáu với giá trị 1 giải thưởng 400.000 VND ( bốn trăm nghìn đồng )

- Giải bảy: Có 100 giải bảy với giá trị 1 giải thưởng 200.000 VND ( Hai trăm nghìn đồng )

- Giải tám: có 1000 giải tám với giá trị 1 giải thưởng 100.000 VND ( một trăm nghìn đồng)

- Giải khuyến khích: có 45 giải khuyến khích với giá trị 1 giải thưởng 6.000.000 VND ( sáu triệu đồng )

- Giải phụ: có 9 giải phụ với giá trị 1 giải thưởng 50.000.000 VND ( năm mươi triệu đồng)

Lưu ý:

+ 09 giải Phụ đặc biệt là các vé trúng 5 chữ số cuối cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải sẽ trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích là các vé chỉ sai 01 số bất kỳ so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.

+ Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Xem thêm:

XSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần

XSMN Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần

XSMN Chủ Nhật - Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần