XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay Theo Tỉnh

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Theo Thứ

Xổ Số Miền Nam Thứ Năm Hàng Tuần 11/04/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
00
41
88
G.7
669
673
369
G.6
0206
6114
5822
8907
2361
3430
1464
8333
9756
G.5
8682
9415
1043
G.4
60520
43851
79420
44585
84774
75146
43425
87166
66017
76128
33577
57596
41936
77316
88693
41064
57262
08728
44717
22871
01116
G.3
50400
55097
78394
52178
45877
33638
G.2
85576
38917
00012
G.1
81313
54600
52841
ĐB
553973
281284
209528
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 00(2), 06 00, 07
1 13, 14 15, 16, 17(2) 12, 16, 17
2 20(2), 22, 25 28 28(2)
3 30, 36 33, 38
4 46 41 41, 43
5 51 56
6 69 61, 66 62, 64(2), 69
7 73, 74, 76 73, 77, 78 71, 77
8 82, 85 84 88
9 97 94, 96 93

Xổ Số Miền Nam Thứ Năm Tuần Rồi 04/04/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
21
78
88
G.7
191
055
591
G.6
5062
5184
0776
6342
9634
1151
8779
2807
4040
G.5
4461
9195
7945
G.4
70074
04820
45288
97208
31795
50303
25312
86420
45945
09929
29661
96917
73192
98851
83890
13265
81956
79040
94032
90734
22128
G.3
78080
97303
04512
21592
44305
12312
G.2
42203
78501
46290
G.1
03028
93653
90179
ĐB
483319
503415
318541
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 03(3), 08 01 05, 07
1 12, 19 12, 15, 17 12
2 20, 21, 28 20, 29 28
3 34 32, 34
4 42, 45 40(2), 41, 45
5 51(2), 53, 55 56
6 61, 62 61 65
7 74, 76 78 79(2)
8 80, 84, 88 88
9 91, 95 92(2), 95 90(2), 91

Kết Quả XSMN T5 28/03/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
13
78
36
G.7
508
431
580
G.6
2193
7393
0332
1968
3503
6916
3777
3623
2289
G.5
3410
1802
0316
G.4
64229
13687
32079
00117
84172
67414
24438
57283
46346
73632
50181
70078
50106
39658
39988
02853
85218
12828
86114
51426
31278
G.3
28703
18208
22784
48813
48242
18495
G.2
15514
16307
65719
G.1
65872
94482
24734
ĐB
252065
053642
882923
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 03, 08(2) 02, 03, 06, 07
1 10, 13, 14(2), 17 13, 16 14, 16, 18, 19
2 29 23(2), 26, 28
3 32, 38 31, 32 34, 36
4 42, 46 42
5 58 53
6 65 68
7 72(2), 79 78(2) 77, 78
8 87 81, 82, 83, 84 80, 88, 89
9 93(2) 95

Xổ Số Miền Nam Thứ Năm 21/03/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
11
51
04
G.7
134
366
698
G.6
5475
4706
5131
4800
1047
2833
2769
0792
5217
G.5
3953
6828
3117
G.4
53202
95267
47400
93265
69471
63907
17801
23988
62791
88042
35132
21852
54721
53291
27765
26650
95497
21405
41017
36482
70176
G.3
26160
84704
25608
33661
85078
69225
G.2
58566
70296
21881
G.1
05148
64826
72233
ĐB
208737
921610
225457
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 00, 01, 02, 04, 06, 07 00, 08 04, 05
1 11 10 17(3)
2 21, 26, 28 25
3 31, 34, 37 32, 33 33
4 48 42, 47
5 53 51, 52 50, 57
6 60, 65, 66, 67 61, 66 65, 69
7 71, 75 76, 78
8 88 81, 82
9 91(2), 96 92, 97, 98

Kết Quả XSMN Thứ 5 14/03/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
54
17
13
G.7
123
342
614
G.6
6185
4506
3020
5686
9413
9280
5744
4938
6581
G.5
5378
5223
9865
G.4
97757
06529
30891
07412
80442
92123
38036
94584
10343
50280
77610
10182
15617
51617
68942
27306
31610
84629
07887
42883
81958
G.3
51959
49806
43187
79281
39451
81406
G.2
84095
10034
41483
G.1
91714
36652
14063
ĐB
378409
248108
112746
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 06(2), 09 08 06(2)
1 12, 14 10, 13, 17(3) 10, 13, 14
2 20, 23(2), 29 23 29
3 36 34 38
4 42 42, 43 42, 44, 46
5 54, 57, 59 52 51, 58
6 63, 65
7 78
8 85 80(2), 81, 82, 84, 86, 87 81, 83(2), 87
9 91, 95

Xổ Số Miền Nam Thứ 5 07/03/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
11
91
84
G.7
572
757
559
G.6
1259
4415
6129
3518
7467
1938
5186
6640
4299
G.5
9392
3686
1031
G.4
89830
08606
61843
63048
72454
89229
86723
30479
60935
02769
16025
54737
69614
05611
14885
71709
44623
44568
56369
36973
92340
G.3
43318
59090
82508
45496
78669
45096
G.2
04734
98768
24396
G.1
54436
39532
19222
ĐB
833642
160296
303624
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 06 08 09
1 11, 15, 18 11, 14, 18
2 23, 29(2) 25 22, 23, 24
3 30, 34, 36 32, 35, 37, 38 31
4 42, 43, 48 40(2)
5 54, 59 57 59
6 67, 68, 69 68, 69(2)
7 72 79 73
8 86 84, 85, 86
9 90, 92 91, 96(2) 96(2), 99

KQXSMN Thứ 5 29/02/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
71
46
88
G.7
431
139
649
G.6
0917
6308
5861
5209
5330
3584
9027
3472
6894
G.5
6886
7290
7736
G.4
07968
40224
50235
70842
94719
87442
42477
52297
32015
47224
42491
51198
86376
85789
94073
00739
57662
07327
42860
15150
61199
G.3
00483
45028
78446
89439
80031
28424
G.2
07700
51115
55364
G.1
48218
33253
28595
ĐB
171510
241898
818663
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 00, 08 09
1 10, 17, 18, 19 15(2)
2 24, 28 24 24, 27(2)
3 31, 35 30, 39(2) 31, 36, 39
4 42(2) 46(2) 49
5 53 50
6 61, 68 60, 62, 63, 64
7 71, 77 76 72, 73
8 83, 86 84, 89 88
9 90, 91, 97, 98(2) 94, 95, 99

KQSXMN Thứ Năm 22/02/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
73
68
81
G.7
267
791
170
G.6
1280
7236
1292
1243
6241
9479
8861
1986
1312
G.5
8003
6925
8991
G.4
90750
51158
35890
81861
81532
99425
17342
72156
18634
00553
41689
28329
86092
05249
98194
20844
60920
58567
85147
63824
71643
G.3
41563
10409
02023
28134
65867
89686
G.2
40327
74738
86265
G.1
53477
31450
35300
ĐB
764175
962539
772404
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 03, 09 00, 04
1 12
2 25, 27 23, 25, 29 20, 24
3 32, 36 34(2), 38, 39
4 42 41, 43, 49 43, 44, 47
5 50, 58 50, 53, 56
6 61, 63, 67 68 61, 65, 67(2)
7 73, 75, 77 79 70
8 80 89 81, 86(2)
9 90, 92 91, 92 91, 94

Kết Quả SXMN T5 15/02/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
34
63
34
G.7
478
874
279
G.6
1576
7479
2161
3525
0601
0736
6542
1032
5290
G.5
3721
7553
6701
G.4
41882
01193
32686
89778
07353
91587
78193
97431
05985
16763
50772
86408
71517
53705
21385
13056
27515
51874
29720
82980
28545
G.3
79900
22396
14782
95662
27754
12420
G.2
59364
21157
29875
G.1
18051
98030
99318
ĐB
831043
186526
374629
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 00 01, 05, 08 01
1 17 15, 18
2 21 25, 26 20(2), 29
3 34 30, 31, 36 32, 34
4 43 42, 45
5 51, 53 53, 57 54, 56
6 61, 64 62, 63(2)
7 76, 78(2), 79 72, 74 74, 75, 79
8 82, 86, 87 82, 85 80, 85
9 93(2), 96 90

Kết Quả SXMN Thứ 5 08/02/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
08
99
48
G.7
738
612
052
G.6
9138
3781
2073
8240
3877
3750
1911
4717
3461
G.5
6273
0129
8674
G.4
54606
34070
61606
44151
77942
23503
26216
96194
90523
88229
70911
83976
28660
91341
38444
58421
52193
62228
18791
59275
92611
G.3
23047
56472
44547
67309
24076
81978
G.2
98608
13160
64077
G.1
28150
60905
66713
ĐB
110946
025605
167566
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 03, 06(2), 08(2) 05(2), 09
1 16 11, 12 11(2), 13, 17
2 23, 29(2) 21, 28
3 38(2)
4 42, 46, 47 40, 41, 47 44, 48
5 50, 51 50 52
6 60(2) 61, 66
7 70, 72, 73(2) 76, 77 74, 75, 76, 77, 78
8 81
9 94, 99 91, 93

XSMN Thứ 5, Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần, SXMN Thu 5, KQXSMN Thu 5 được cập nhật vào lúc 16 giờ 15p. Ket qua xo so kien thiet mien nam thu nam, xs mn t5 được cập nhật chính xác và nhanh chóng nhất từ trường quay tại KQXS, cùng đón xem ngay!

XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần - KQXSMN Thu 5 là gì?

- Xổ số miền nam thứ năm hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 16h 15 phút mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.

- XSMN thứ 5 mở thưởng bởi đài Xổ số An Giang, đài xổ số tây ninh và nhà đài xổ số bình thuận

- Kết quả Xổ số miền Nam Thứ 5 chính xác 100% tại kết quả kết quả sổ xố của trang kqxs.fun

- Xem kết quả xổ số miền nam thứ 5 qua các từ khóa: xsmn thu 5 hang tuan minh ngoc, sxmn thu 5, kqxsmn thu 5, xsmnthu5, xsmn t5, kqxs thu 5, xsthu5 ...

- Xem thống kê sổ kết quả miền nam tại Xo so mien Nam đầy đủ và chính xác.

Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 5 hàng tuần như thế nào?

Nếu như ở Xổ số miền Bắc có 7 giải thì miền trung và miền Nam có 8 giải quay số. Mỗi lần mở thưởng, xổ số miền nam sẽ có những giải như sau:

- Giải đặc biệt: Có 1 giải với giá trị 1 giải thưởng 2.000.000.000 VND ( hai tỷ đồng ). 

- Giải nhất: Có 1 giải nhất với giá trị 1 giải thưởng 30.000.000 VND ( ba mươi triệu đồng )

- Giải nhì: Có 1 giải nhì với giá trị 1 giải thưởng 15.000.000 VND ( mười năm triệu đồng )

- Giải ba: Có 2 giải ba với giá trị 1 giải thưởng 10.000.000 VND ( mười triệu đồng )

- Giải tư: Có 7 giải tư với giá trị 1 giải thưởng 3.000.000 VND ( ba triệu đồng )

- Giải năm: Có 10 giải năm với giá trị 1 giải thưởng 1.000.000 VND ( một triệu đồng )

- Giải sáu: Có 30 giải sáu với giá trị 1 giải thưởng 400.000 VND ( bốn trăm nghìn đồng )

- Giải bảy: Có 100 giải bảy với giá trị 1 giải thưởng 200.000 VND ( Hai trăm nghìn đồng )

- Giải tám: có 1000 giải tám với giá trị 1 giải thưởng 100.000 VND ( một trăm nghìn đồng)

- Giải khuyến khích: có 45 giải khuyến khích với giá trị 1 giải thưởng 6.000.000 VND ( sáu triệu đồng )

- Giải phụ: có 9 giải phụ với giá trị 1 giải thưởng 50.000.000 VND ( năm mươi triệu đồng)

Lưu ý:

+ 09 giải Phụ đặc biệt là các vé trúng 5 chữ số cuối cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải sẽ trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích là các vé chỉ sai 01 số bất kỳ so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.

+ Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Xem thêm:

XSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần

XSMN Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần

XSMN Chủ Nhật - Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần