XSMN Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay Theo Tỉnh

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Theo Thứ

Xổ Số Miền Nam Thứ Hai Hàng Tuần 20/05/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
85
53
65
G.7
652
452
010
G.6
6618
3005
4307
4326
6767
9475
4249
1301
3927
G.5
1931
8579
2758
G.4
75791
88011
09284
81848
54210
16359
55293
02542
48600
71637
40175
16263
42309
69548
50105
12029
31771
59520
71713
38272
97902
G.3
24794
79754
75330
05031
41083
41556
G.2
92683
82289
42962
G.1
37865
79275
98835
ĐB
817292
982772
287839
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 05, 07 00, 09 01, 02, 05
1 10, 11, 18 10, 13
2 26 20, 27, 29
3 31 30, 31, 37 35, 39
4 48 42, 48 49
5 52, 54, 59 52, 53 56, 58
6 65 63, 67 62, 65
7 72, 75(3), 79 71, 72
8 83, 84, 85 89 83
9 91, 92, 93, 94

Xổ Số Miền Nam Thứ Hai Tuần Rồi 13/05/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
38
64
30
G.7
649
214
677
G.6
9782
5090
4323
9918
7477
0377
6376
8904
3840
G.5
9344
3667
5865
G.4
01892
79035
04069
85661
92539
22624
74152
15620
42600
20077
77466
45736
65610
37891
21397
49590
60464
68568
97280
70400
55101
G.3
76210
98118
77280
81465
63157
49949
G.2
48222
27762
41841
G.1
35512
51682
11246
ĐB
968020
031128
071363
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 00 00, 01, 04
1 10, 12, 18 10, 14, 18
2 20, 22, 23, 24 20, 28
3 35, 38, 39 36 30
4 44, 49 40, 41, 46, 49
5 52 57
6 61, 69 62, 64, 65, 66, 67 63, 64, 65, 68
7 77(3) 76, 77
8 82 80, 82 80
9 90, 92 91 90, 97

Kết Quả XSMN T2 06/05/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
20
71
94
G.7
035
932
461
G.6
8249
1183
9938
0068
1110
7296
2623
3964
3293
G.5
4487
9557
0275
G.4
49008
77595
24881
80293
30158
02758
76579
60389
11339
89968
46397
28213
87410
75131
19239
30216
14779
82161
45631
27940
98990
G.3
64996
70372
46989
78291
49917
15689
G.2
99786
63877
12851
G.1
97762
96193
50180
ĐB
833301
654038
838679
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 01, 08
1 10(2), 13 16, 17
2 20 23
3 35, 38 31, 32, 38, 39 31, 39
4 49 40
5 58(2) 57 51
6 62 68(2) 61(2), 64
7 72, 79 71, 77 75, 79(2)
8 81, 83, 86, 87 89(2) 80, 89
9 93, 95, 96 91, 93, 96, 97 90, 93, 94

Xổ Số Miền Nam Thứ Hai 29/04/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
11
48
56
G.7
249
417
118
G.6
7277
9218
3780
8231
5011
3447
4383
1943
9872
G.5
9412
5177
8726
G.4
73560
41630
97601
35273
03888
78777
77508
38185
28993
17719
02258
11695
95812
88062
49487
07515
01091
27813
39473
23958
10179
G.3
44130
62631
82581
80859
78938
72139
G.2
10798
53483
97312
G.1
95677
00449
65016
ĐB
393297
994054
209675
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 01, 08
1 11, 12, 18 11, 12, 17, 19 12, 13, 15, 16, 18
2 26
3 30(2), 31 31 38, 39
4 49 47, 48, 49 43
5 54, 58, 59 56, 58
6 60 62
7 73, 77(3) 77 72, 73, 75, 79
8 80, 88 81, 83, 85 83, 87
9 97, 98 93, 95 91

Kết Quả XSMN Thứ 2 22/04/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
89
36
89
G.7
630
717
409
G.6
5258
2042
5126
2465
5294
1957
1673
1004
2060
G.5
6452
8845
5316
G.4
44942
24058
34478
97825
55023
83203
74191
91257
22443
16090
47153
81140
45221
40404
20506
61176
84385
09436
74627
73360
61470
G.3
58414
12911
17597
84172
28904
94086
G.2
76422
23089
59902
G.1
10690
78848
23148
ĐB
689897
760456
641398
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 03 04 02, 04(2), 06, 09
1 11, 14 17 16
2 22, 23, 25, 26 21 27
3 30 36 36
4 42(2) 40, 43, 45, 48 48
5 52, 58(2) 53, 56, 57(2)
6 65 60(2)
7 78 72 70, 73, 76
8 89 89 85, 86, 89
9 90, 91, 97 90, 94, 97 98

Xổ Số Miền Nam Thứ 2 15/04/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
98
41
35
G.7
494
833
148
G.6
1973
0520
6979
5414
6950
8819
3158
0387
3139
G.5
3468
5548
7848
G.4
58492
62416
15278
19922
21500
56497
47467
60543
96122
77367
02549
58653
84818
92788
19556
08176
76180
20030
72217
53465
66468
G.3
91018
28489
91127
49515
14948
24529
G.2
63050
26044
71133
G.1
24696
51884
45450
ĐB
903684
746822
806843
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 00
1 16, 18 14, 15, 18, 19 17
2 20, 22 22(2), 27 29
3 33 30, 33, 35, 39
4 41, 43, 44, 48, 49 43, 48(3)
5 50 50, 53 50, 56, 58
6 67, 68 67 65, 68
7 73, 78, 79 76
8 84, 89 84, 88 80, 87
9 92, 94, 96, 97, 98

KQXSMN Thứ 2 08/04/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
35
94
21
G.7
190
329
389
G.6
4191
4489
3914
3115
3225
0078
3869
5295
7772
G.5
2524
0037
5003
G.4
85601
28788
77598
53243
95456
80798
46147
66044
08285
24924
75626
01956
48827
49746
58555
99009
49396
06649
87007
45314
53297
G.3
61472
28640
54419
78499
38391
10114
G.2
06394
55890
05996
G.1
98034
25639
40772
ĐB
529215
516068
037856
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 01 03, 07, 09
1 14, 15 15, 19 14(2)
2 24 24, 25, 26, 27, 29 21
3 34, 35 37, 39
4 40, 43, 47 44, 46 49
5 56 56 55, 56
6 68 69
7 72 78 72(2)
8 88, 89 85 89
9 90, 91, 94, 98(2) 90, 94, 99 91, 95, 96(2), 97

KQSXMN Thứ Hai 01/04/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
56
69
74
G.7
465
500
584
G.6
5390
8939
0659
5717
4668
9388
2674
0286
3872
G.5
6691
3201
5728
G.4
15817
30224
13916
74123
55436
32360
11249
76169
04561
45656
62651
74384
19731
81026
81305
38088
52599
78546
21351
07029
06111
G.3
66871
47492
41043
41859
51811
60378
G.2
11314
83277
72392
G.1
65548
34258
31683
ĐB
013739
792804
324964
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 00, 01, 04 05
1 14, 16, 17 17 11(2)
2 23, 24 26 28, 29
3 36, 39(2) 31
4 48, 49 43 46
5 56, 59 51, 56, 58, 59 51
6 60, 65 61, 68, 69(2) 64
7 71 77 72, 74(2), 78
8 84, 88 83, 84, 86, 88
9 90, 91, 92 92, 99

Kết Quả SXMN T2 25/03/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
67
92
82
G.7
530
836
178
G.6
2766
7226
3632
5327
3426
3156
5467
5517
5188
G.5
2857
9933
8635
G.4
58685
96598
48018
09207
18085
12799
43906
57383
61617
22684
77726
40793
71711
59808
00428
35422
99090
64918
60736
25190
28279
G.3
36656
30970
84681
47066
04763
48603
G.2
57284
34654
14039
G.1
83153
07015
79345
ĐB
252048
860915
411785
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 06, 07 08 03
1 18 11, 15(2), 17 17, 18
2 26 26(2), 27 22, 28
3 30, 32 33, 36 35, 36, 39
4 48 45
5 53, 56, 57 54, 56
6 66, 67 66 63, 67
7 70 78, 79
8 84, 85(2) 81, 83, 84 82, 85, 88
9 98, 99 92, 93 90(2)

Kết Quả SXMN Thứ 2 18/03/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
64
10
42
G.7
058
897
300
G.6
7743
9335
3266
9266
8610
8060
1108
4733
2692
G.5
1573
2432
4961
G.4
54579
77625
43743
48378
56553
76005
11163
05038
04378
91688
52674
73520
12883
59742
95175
49494
36942
88976
95473
61440
93237
G.3
15989
93908
45499
12144
51340
63768
G.2
44115
79146
43368
G.1
00315
70983
05026
ĐB
318059
644940
093658
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 05, 08 00, 08
1 15(2) 10(2)
2 25 20 26
3 35 32, 38 33, 37
4 43(2) 40, 42, 44, 46 40(2), 42(2)
5 53, 58, 59 58
6 63, 64, 66 60, 66 61, 68(2)
7 73, 78, 79 74, 78 73, 75, 76
8 89 83(2), 88
9 97, 99 92, 94

XSMN Thứ 2, Kết quả xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần, SXMN Thu 2, KQXSMN Thu 2 được cập nhật vào lúc 16 giờ 15p. Ket qua xo so kien thiet mien nam thu hai, xs mn t2 được cập nhật chính xác và nhanh chóng nhất từ trường quay tại KQXS, cùng đón xem ngay!

XSMN Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần - KQXSMN Thu 2 là gì?

- Xổ số miền nam thứ hai hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 16h15 thứ hai mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.

- XSMN thứ 2 mở thưởng bởi đài Tp Hồ Chí Minh ký hiệu là XSHCM, Đồng Tháp ký hiệu XSDT, Cà Mau ký hiệu XSCM.

- Kết quả Xổ số miền Nam Thứ hai hàng tuần rất chi là chính xác 100% tại kết quả soxo.

- Xem kết quả xổ số miền nam thứ 2 của thảnh phố qua các từ khóa: xsmn thu 2 hang tuan minh ngoc, sxmn thu 2, kqxsmn thu 2, xsmnthu2, xsmn t2, kqxs thu 2, xsthu2 ...xem nhanh xổ số thứ hai hàng tuần, tuần rồi và tuần trước

- Xem thống kê sổ kết quả miền nam tại XSMN. Chúc các bạn theo dõi xổ số miền nam thứ 2 hàng tuần ngày hôm nay đỏ đỏ đỏ. Kế tiếp hôm nay sẽ là xổ số miền nam thứ ba.

Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 2 hàng tuần như thế nào?

Nếu như ở Xổ số miền Bắc có 7 giải thì miền trung và miền Nam có 8 giải quay số.Mỗi lần mở thưởng, xổ số miền nam sẽ có những giải như sau:

- Giải đặc biệt: Có 1 giải với giá trị 1 giải thưởng 2.000.000.000 VND ( hai tỷ đồng ). 

- Giải nhất: Có 1 giải nhất với giá trị 1 giải thưởng 30.000.000 VND ( ba mươi triệu đồng )

- Giải nhì: Có 1 giải nhì với giá trị 1 giải thưởng 15.000.000 VND ( mười năm triệu đồng )

- Giải ba: Có 2 giải ba với giá trị 1 giải thưởng 10.000.000 VND ( mười triệu đồng )

- Giải tư: Có 7 giải tư với giá trị 1 giải thưởng 3.000.000 VND ( ba triệu đồng )

- Giải năm: Có 10 giải năm với giá trị 1 giải thưởng 1.000.000 VND ( một triệu đồng )

- Giải sáu: Có 30 giải sáu với giá trị 1 giải thưởng 400.000 VND ( bốn trăm nghìn đồng )

- Giải bảy: Có 100 giải bảy với giá trị 1 giải thưởng 200.000 VND ( Hai trăm nghìn đồng )

- Giải tám: có 1000 giải tám với giá trị 1 giải thưởng 100.000 VND ( một trăm nghìn đồng)

- Giải khuyến khích: có 45 giải khuyến khích với giá trị 1 giải thưởng 6.000.000 VND ( sáu triệu đồng )

- Giải phụ: có 9 giải phụ với giá trị 1 giải thưởng 50.000.000 VND ( năm mươi triệu đồng)

Lưu ý:

+ 09 giải Phụ đặc biệt là các vé trúng 5 chữ số cuối cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải sẽ trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích là các vé chỉ sai 01 số bất kỳ so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.

+ Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Xem thêm:

XSMN Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần

XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần

XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần