Thống kê theo ngày

Hôm nay là thứ 4 ngày 22 tháng 05 năm 2024

Bạn thống kê tất cả các thứ 4 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 4 trong 4 tuần:
52(5 lần); 82(4 lần); 10(4 lần); 26(3 lần); 98(3 lần); 22(3 lần); 60(3 lần); 89(3 lần); 24(2 lần); 54(2 lần); 25(2 lần); 57(2 lần); 33(2 lần); 88(2 lần); 56(2 lần); 31(2 lần); 29(2 lần); 30(2 lần); 58(2 lần); 64(2 lần); 95(2 lần); 09(2 lần); 07(2 lần); 47(2 lần); 43(2 lần); 76(2 lần); 61(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 4 trong 4 tuần:
62(0 lần); 68(0 lần); 71(0 lần); 51(0 lần); 00(0 lần); 38(0 lần); 42(0 lần); 45(0 lần); 48(0 lần); 74(0 lần);

Hướng dẫn sử dụng