Thống kê theo ngày

Hôm nay là thứ 7 ngày 09 tháng 12 năm 2023

Bạn thống kê tất cả các thứ 7 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
12(4 lần); 55(3 lần); 26(3 lần); 24(3 lần); 60(3 lần); 37(3 lần); 33(3 lần); 91(3 lần); 65(3 lần); 04(3 lần); 59(2 lần); 77(2 lần); 73(2 lần); 31(2 lần); 66(2 lần); 58(2 lần); 68(2 lần); 70(2 lần); 82(2 lần); 94(2 lần); 07(2 lần); 96(2 lần); 97(2 lần); 52(2 lần); 54(2 lần); 85(2 lần); 17(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
32(0 lần); 74(0 lần); 75(0 lần); 76(0 lần); 48(0 lần); 28(0 lần); 64(0 lần); 29(0 lần); 67(0 lần); 20(0 lần);

Hướng dẫn sử dụng