XSMN Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay Theo Tỉnh

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Theo Thứ

Xổ Số Miền Nam Thứ Ba Hàng Tuần 09/07/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
17
92
66
G.7
628
381
492
G.6
7041
0220
6503
3527
6815
5543
0156
2900
1926
G.5
2689
4541
1878
G.4
58807
43792
91523
89827
60629
95782
78070
99606
95756
83300
03501
66900
34941
85401
44237
88239
77618
79203
44142
07191
64449
G.3
78788
21539
38868
27937
72516
26710
G.2
08672
46095
71076
G.1
36492
26188
64420
ĐB
289593
874413
387936
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 03, 07 00(2), 01(2), 06 00, 03
1 17 13, 15 10, 16, 18
2 20, 23, 27, 28, 29 27 20, 26
3 39 37 36, 37, 39
4 41 41(2), 43 42, 49
5 56 56
6 68 66
7 70, 72 76, 78
8 82, 88, 89 81, 88
9 92(2), 93 92, 95 91, 92

Xổ Số Miền Nam Thứ Ba Tuần Rồi 02/07/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
66
15
76
G.7
362
006
051
G.6
4103
1899
3056
4825
2721
3323
8108
3276
2282
G.5
0995
8288
2886
G.4
77119
68999
08463
15938
19167
86356
78035
64084
84034
09457
72285
98494
28192
66036
90299
10971
13693
34894
77692
04201
10985
G.3
55286
77753
89097
73161
60056
55928
G.2
78207
16553
70817
G.1
15253
72063
43734
ĐB
866515
236345
035005
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 03, 07 06 01, 05, 08
1 15, 19 15 17
2 21, 23, 25 28
3 35, 38 34, 36 34
4 45
5 53(2), 56(2) 53, 57 51, 56
6 62, 63, 66, 67 61, 63
7 71, 76(2)
8 86 84, 85, 88 82, 85, 86
9 95, 99(2) 92, 94, 97 92, 93, 94, 99

Kết Quả XSMN T3 25/06/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
57
89
91
G.7
191
229
369
G.6
8639
5924
1883
1412
5312
4383
6078
3142
1593
G.5
5440
5890
3115
G.4
53296
04835
93978
75296
61276
33399
08430
08015
34721
66751
17217
67222
37412
11307
03760
37520
93484
47164
67861
13656
93117
G.3
37822
81283
64527
28099
66648
36409
G.2
07937
12101
87604
G.1
66986
89122
49066
ĐB
240410
610274
574546
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01, 07 04, 09
1 10 12(3), 15, 17 15, 17
2 22, 24 21, 22(2), 27, 29 20
3 30, 35, 37, 39
4 40 42, 46, 48
5 57 51 56
6 60, 61, 64, 66, 69
7 76, 78 74 78
8 83(2), 86 83, 89 84
9 91, 96(2), 99 90, 99 91, 93

Xổ Số Miền Nam Thứ Ba 18/06/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
66
90
68
G.7
376
604
090
G.6
5718
4661
4612
9396
8783
8886
2455
6218
6294
G.5
8618
7142
3424
G.4
00712
02964
87976
66991
27996
56768
40884
47599
94312
69296
53800
43274
57562
03492
34023
25472
12455
53495
63847
86284
16393
G.3
54542
23804
55750
97820
90173
15347
G.2
92174
13880
19438
G.1
33902
75623
58598
ĐB
155868
305331
769851
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 02, 04 00, 04
1 12(2), 18(2) 12 18
2 20, 23 23, 24
3 31 38
4 42 42 47(2)
5 50 51, 55(2)
6 61, 64, 66, 68(2) 62 68
7 74, 76(2) 74 72, 73
8 84 80, 83, 86 84
9 91, 96 90, 92, 96(2), 99 90, 93, 94, 95, 98

Kết Quả XSMN Thứ 3 11/06/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
53
14
90
G.7
434
581
678
G.6
3960
1006
4311
1078
5936
7462
2993
0307
0460
G.5
2225
5742
4201
G.4
02185
87771
61229
06589
86936
24508
03941
33735
30175
18486
08581
45709
11851
82110
32543
76922
43392
45015
30689
74955
66916
G.3
50293
95301
43882
22177
40240
83195
G.2
09701
71363
06584
G.1
60376
78725
61295
ĐB
753148
273420
985521
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01(2), 06, 08 09 01, 07
1 11 10, 14 15, 16
2 25, 29 20, 25 21, 22
3 34, 36 35, 36
4 41, 48 42 40, 43
5 53 51 55
6 60 62, 63 60
7 71, 76 75, 77, 78 78
8 85, 89 81(2), 82, 86 84, 89
9 93 90, 92, 93, 95(2)

Xổ Số Miền Nam Thứ 3 04/06/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
74
95
43
G.7
554
122
288
G.6
3152
3386
9254
0344
7761
4595
3644
4654
5354
G.5
6213
9353
6034
G.4
95216
82518
69495
76652
75459
74416
33917
58495
82334
20461
96070
09623
78794
52204
22702
90661
08440
79234
21485
39839
10078
G.3
48259
11736
72958
21537
13655
44456
G.2
84050
50926
47351
G.1
00832
82250
34128
ĐB
907431
208587
593027
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 04 02
1 13, 16(2), 17, 18
2 22, 23, 26 27, 28
3 31, 32, 36 34, 37 34(2), 39
4 44 40, 43, 44
5 50, 52(2), 54(2), 59(2) 50, 53, 58 51, 54(2), 55, 56
6 61(2) 61
7 74 70 78
8 86 87 85, 88
9 95 94, 95(3)

KQXSMN Thứ 3 28/05/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
57
67
63
G.7
344
033
440
G.6
1135
3339
7757
9727
3204
0995
6314
1194
2133
G.5
0484
7146
5019
G.4
96694
07921
01511
67819
62012
34958
66028
72990
41985
01211
58469
88996
23800
72219
23968
96432
27294
03909
28835
38577
08291
G.3
04305
89095
69158
35489
44704
87558
G.2
87536
65777
23448
G.1
40274
56257
02790
ĐB
851323
533920
843632
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 05 00, 04 04, 09
1 11, 12, 19 11, 19 14, 19
2 21, 23, 28 20, 27
3 35, 36, 39 33 32(2), 33, 35
4 44 46 40, 48
5 57(2), 58 57, 58 58
6 67, 69 63, 68
7 74 77 77
8 84 85, 89
9 94, 95 90, 95, 96 90, 91, 94(2)

KQSXMN Thứ Ba 21/05/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
53
47
15
G.7
509
503
072
G.6
8462
6819
2952
7976
1680
8237
7851
5793
8256
G.5
9922
9889
7582
G.4
18925
07081
97423
69570
54029
21679
49079
62343
47033
50707
47447
91539
84892
00895
02666
13030
08580
23491
98548
89906
50620
G.3
40877
49209
37079
16217
71105
88627
G.2
13923
49533
28935
G.1
76808
09407
39571
ĐB
661030
388678
779132
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 08, 09(2) 03, 07(2) 05, 06
1 19 17 15
2 22, 23(2), 25, 29 20, 27
3 30 33(2), 37, 39 30, 32, 35
4 43, 47(2) 48
5 52, 53 51, 56
6 62 66
7 70, 77, 79(2) 76, 78, 79 71, 72
8 81 80, 89 80, 82
9 92, 95 91, 93

Kết Quả SXMN T3 14/05/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
25
18
16
G.7
491
700
748
G.6
7262
8404
5765
7006
7062
7357
2442
3997
3860
G.5
5226
5234
0074
G.4
88289
53444
06758
50088
15711
33823
11824
99245
63097
28852
66560
34934
55218
22753
94295
32644
17478
94214
74145
49913
60766
G.3
76421
45465
28454
49712
72677
83448
G.2
54704
59073
16876
G.1
77260
72252
05833
ĐB
897285
520141
643547
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 04(2) 00, 06
1 11 12, 18(2) 13, 14, 16
2 21, 23, 24, 25, 26
3 34(2) 33
4 44 41, 45 42, 44, 45, 47, 48(2)
5 58 52(2), 53, 54, 57
6 60, 62, 65(2) 60, 62 60, 66
7 73 74, 76, 77, 78
8 85, 88, 89
9 91 97 95, 97

Kết Quả SXMN Thứ 3 07/05/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
74
16
76
G.7
510
140
121
G.6
5498
2472
2610
3971
3637
2103
5624
2912
5815
G.5
9812
5260
6713
G.4
62580
90933
04066
72333
12593
54722
02735
14424
71925
36757
17590
30109
24112
40248
94599
46983
00035
06316
95426
02299
89144
G.3
88200
68987
75599
40101
06460
88039
G.2
82587
37500
30548
G.1
44619
77767
94875
ĐB
991172
593227
650522
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 00 00, 01, 03, 09
1 10(2), 12, 19 12, 16 12, 13, 15, 16
2 22 24, 25, 27 21, 22, 24, 26
3 33(2), 35 37 35, 39
4 40, 48 44, 48
5 57
6 66 60, 67 60
7 72(2), 74 71 75, 76
8 80, 87(2) 83
9 93, 98 90, 99 99(2)

XSMN Thứ 3, Kết quả xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần, SXMN Thu 3, KQXSMN Thu 3 được cập nhật vào lúc 16 giờ 15p. Ket qua xo so kien thiet mien nam thu ba, xs mn t3 được cập nhật chính xác và nhanh chóng nhất từ trường quay tại KQXS, cùng đón xem ngay!

XSMN Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần - KQXSMN Thu 3 là gì?

- Xổ số miền nam thứ ba hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 16h15 thứ BA mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.

- XSMN thứ 3 mở thưởng bởi đài Vũng Tàu ký hiệu là XSVT, Bến Tre ký hiệu XSBTR, Bạc Liêu ký hiệu XSBL.

- Kết quả Xổ số miền Nam Thứ Ba hàng tuần được kqxs.fun cập nhật chính xác 100% tại Ket qua Xo so.

- Xem kết quả xổ số miền nam thứ 3 qua các từ khóa: xsmn thu 3 hang tuan minh ngoc, sxmn thu 3, kqxsmn thu 3, xsmnthu3, xsmn t3, kqxs thu 3, xsthu3 ... xem xổ số thứ ba hàng tuần

- Xem thống kê sổ kết quả miền nam tại SXMN cực kỳ uy tín, xem tiếp theo tại xổ số miền nam thứ TƯ

Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 3 hàng tuần như thế nào?

Nếu như ở Xổ số miền Bắc có 7 giải thì miền trung và miền Nam có 8 giải quay số. Mỗi lần mở thưởng, xổ số miền nam sẽ có những giải như sau:

- Giải đặc biệt: Có 1 giải với giá trị 1 giải thưởng 2.000.000.000 VND ( hai tỷ đồng ). 

- Giải nhất: Có 1 giải nhất với giá trị 1 giải thưởng 30.000.000 VND ( ba mươi triệu đồng )

- Giải nhì: Có 1 giải nhì với giá trị 1 giải thưởng 15.000.000 VND ( mười năm triệu đồng )

- Giải ba: Có 2 giải ba với giá trị 1 giải thưởng 10.000.000 VND ( mười triệu đồng )

- Giải tư: Có 7 giải tư với giá trị 1 giải thưởng 3.000.000 VND ( ba triệu đồng )

- Giải năm: Có 10 giải năm với giá trị 1 giải thưởng 1.000.000 VND ( một triệu đồng )

- Giải sáu: Có 30 giải sáu với giá trị 1 giải thưởng 400.000 VND ( bốn trăm nghìn đồng )

- Giải bảy: Có 100 giải bảy với giá trị 1 giải thưởng 200.000 VND ( Hai trăm nghìn đồng )

- Giải tám: có 1000 giải tám với giá trị 1 giải thưởng 100.000 VND ( một trăm nghìn đồng)

- Giải khuyến khích: có 45 giải khuyến khích với giá trị 1 giải thưởng 6.000.000 VND ( sáu triệu đồng )

- Giải phụ: có 9 giải phụ với giá trị 1 giải thưởng 50.000.000 VND ( năm mươi triệu đồng)

Lưu ý:

+ 09 giải Phụ đặc biệt là các vé trúng 5 chữ số cuối cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải sẽ trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích là các vé chỉ sai 01 số bất kỳ so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.

+ Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Xem thêm:

XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần

XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần

XSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần