XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay Theo Tỉnh

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Theo Thứ

Xổ Số Miền Nam Thứ Tư Hàng Tuần 06/12/2023

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
02
70
84
G.7
694
212
842
G.6
6911
8521
4071
9417
5711
0405
5825
9059
8601
G.5
4316
0915
5368
G.4
64296
82467
29853
31368
33181
02508
10885
33677
81463
02759
93356
64091
79065
70166
64353
72671
75957
81905
14247
79672
90458
G.3
34889
10520
66696
27905
39678
48069
G.2
34263
42591
50876
G.1
09223
39360
58135
ĐB
291649
488382
084716
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 02, 08 05(2) 01, 05
1 11, 16 11, 12, 15, 17 16
2 20, 21, 23 25
3 35
4 49 42, 47
5 53 56, 59 53, 57, 58, 59
6 63, 67, 68 60, 63, 65, 66 68, 69
7 71 70, 77 71, 72, 76, 78
8 81, 85, 89 82 84
9 94, 96 91(2), 96

Xổ Số Miền Nam Thứ Tư Tuần Rồi 29/11/2023

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
68
93
65
G.7
413
182
178
G.6
1563
9698
6043
4139
0619
1824
4003
5892
0070
G.5
6813
0028
5968
G.4
42431
31699
21582
37687
66001
02192
44004
93800
02587
23716
27876
52455
18952
91369
18783
00260
45500
39917
06910
51057
39102
G.3
27069
81394
25578
03989
88869
94860
G.2
84650
32720
35061
G.1
67983
91906
76555
ĐB
643993
370295
531531
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01, 04 00, 06 00, 02, 03
1 13(2) 16, 19 10, 17
2 20, 24, 28
3 31 39 31
4 43
5 50 52, 55 55, 57
6 63, 68, 69 69 60(2), 61, 65, 68, 69
7 76, 78 70, 78
8 82, 83, 87 82, 87, 89 83
9 92, 93, 94, 98, 99 93, 95 92

Kết Quả XSMN T4 22/11/2023

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
20
73
31
G.7
054
090
366
G.6
5548
0541
8354
0799
7180
7162
5310
0424
3016
G.5
9256
8382
4812
G.4
46334
93736
73591
26263
43640
37014
77876
48637
07396
09822
15642
66331
82716
26302
32311
37940
21347
71857
97900
77309
06614
G.3
61144
60909
60145
37801
57308
67141
G.2
84283
71505
30522
G.1
07799
50730
10681
ĐB
187240
527815
107700
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 09 01, 02, 05 00(2), 08, 09
1 14 15, 16 10, 11, 12, 14, 16
2 20 22 22, 24
3 34, 36 30, 31, 37 31
4 40(2), 41, 44, 48 42, 45 40, 41, 47
5 54(2), 56 57
6 63 62 66
7 76 73
8 83 80, 82 81
9 91, 99 90, 96, 99

Xổ Số Miền Nam Thứ Tư 15/11/2023

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
19
26
27
G.7
911
361
298
G.6
1977
5627
0912
4768
3034
4309
6959
3103
4846
G.5
4575
5130
9805
G.4
80200
43902
71855
66893
32248
64843
21686
95126
35692
11929
49048
75451
71323
85311
71031
49325
41957
64763
19714
77118
48648
G.3
94260
32982
10761
21681
20451
58587
G.2
33458
07744
10456
G.1
42174
08462
33800
ĐB
438348
671811
341328
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00, 02 09 00, 03, 05
1 11, 12, 19 11(2) 14, 18
2 27 23, 26(2), 29 25, 27, 28
3 30, 34 31
4 43, 48(2) 44, 48 46, 48
5 55, 58 51 51, 56, 57, 59
6 60 61(2), 62, 68 63
7 74, 75, 77
8 82, 86 81 87
9 93 92 98

Kết Quả XSMN Thứ 4 08/11/2023

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
54
58
34
G.7
460
958
672
G.6
0681
1666
2510
4330
9203
0346
6281
3032
0371
G.5
8656
7885
4789
G.4
72871
93683
84449
69165
27082
53716
38297
86226
51558
88772
83180
29788
67499
36455
34933
47817
75718
43158
64538
05372
33345
G.3
99537
90711
87897
65968
35193
52039
G.2
14410
31691
56237
G.1
14001
07507
05680
ĐB
005801
965159
449099
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01(2) 03, 07
1 10(2), 11, 16 17, 18
2 26
3 37 30 32, 33, 34, 37, 38, 39
4 49 46 45
5 54, 56 55, 58(3), 59 58
6 60, 65, 66 68
7 71 72 71, 72(2)
8 81, 82, 83 80, 85, 88 80, 81, 89
9 97 91, 97, 99 93, 99

Xổ Số Miền Nam Thứ 4 01/11/2023

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
70
67
16
G.7
957
678
833
G.6
8190
7577
2157
2094
1141
6417
2976
1706
4388
G.5
9545
4292
8588
G.4
90504
16907
70428
44044
88410
17076
83617
65173
78299
93159
92922
74804
95807
95836
88682
72502
27546
16702
36831
62989
06517
G.3
22324
05042
74927
58240
09982
07470
G.2
09029
20648
29674
G.1
07006
83998
59251
ĐB
182719
546657
713125
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 04, 06, 07 04, 07 02(2), 06
1 10, 17, 19 17 16, 17
2 24, 28, 29 22, 27 25
3 36 31, 33
4 42, 44, 45 40, 41, 48 46
5 57(2) 57, 59 51
6 67
7 70, 76, 77 73, 78 70, 74, 76
8 82(2), 88(2), 89
9 90 92, 94, 98, 99

KQXSMN Thứ 4 25/10/2023

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
63
54
18
G.7
016
267
389
G.6
2377
9542
4213
5511
6912
0865
6853
0238
7419
G.5
5677
8415
0486
G.4
65304
87975
14167
56922
80933
22585
61123
87098
65269
42853
90005
50579
69678
63874
24377
68834
61625
62838
67163
56869
49398
G.3
26402
38805
24448
60017
79773
40365
G.2
13248
40124
91041
G.1
13000
93408
23143
ĐB
111270
935145
300191
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00, 02, 04, 05 05, 08
1 13, 16 11, 12, 15, 17 18, 19
2 22, 23 24 25
3 33 34, 38(2)
4 42, 48 45, 48 41, 43
5 53, 54 53
6 63, 67 65, 67, 69 63, 65, 69
7 70, 75, 77(2) 74, 78, 79 73, 77
8 85 86, 89
9 98 91, 98

KQSXMN Thứ Tư 18/10/2023

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
10
47
10
G.7
401
924
754
G.6
6256
6670
7056
1346
5972
9337
4415
9447
2636
G.5
6538
1626
7380
G.4
41836
69234
50421
78686
43987
09679
23412
89364
84662
17274
94777
06052
15108
81209
92550
01122
72791
39788
68306
56386
44189
G.3
32618
18105
00435
14671
53589
64948
G.2
69803
47346
96631
G.1
17120
94084
39413
ĐB
386946
884887
717533
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01, 03, 05 08, 09 06
1 10, 12, 18 10, 13, 15
2 20, 21 24, 26 22
3 34, 36, 38 35, 37 31, 33, 36
4 46 46(2), 47 47, 48
5 56(2) 52 50, 54
6 62, 64
7 70, 79 71, 72, 74, 77
8 86, 87 84, 87 80, 86, 88, 89(2)
9 91

Kết Quả SXMN T4 11/10/2023

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
04
13
69
G.7
944
836
248
G.6
2979
1214
3335
6099
5040
5450
4924
2841
7660
G.5
8844
4013
8465
G.4
80102
37972
29942
80376
01112
37323
35415
74734
74403
04855
35397
20973
78566
44233
35923
35902
07437
52229
83406
44333
55607
G.3
38789
25250
18370
76189
42009
68239
G.2
78117
59132
82345
G.1
85254
14296
75993
ĐB
027714
018482
464744
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 02, 04 03 02, 06, 07, 09
1 12, 14(2), 15, 17 13(2)
2 23 23, 24, 29
3 35 32, 33, 34, 36 33, 37, 39
4 42, 44(2) 40 41, 44, 45, 48
5 50, 54 50, 55
6 66 60, 65, 69
7 72, 76, 79 70, 73
8 89 82, 89
9 96, 97, 99 93

Kết Quả SXMN Thứ 4 04/10/2023

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
33
75
00
G.7
713
974
054
G.6
4887
9632
0129
0502
3686
2724
3578
6292
4910
G.5
7243
1535
6139
G.4
48403
97902
65478
27856
48216
99762
88792
59180
62843
85719
76255
30838
97527
33735
38263
80228
07119
70090
53860
04016
33320
G.3
55079
46823
84463
50844
30960
27956
G.2
68265
52464
83015
G.1
93073
41591
37926
ĐB
430681
823499
462624
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 02, 03 02 00
1 13, 16 19 10, 15, 16, 19
2 23, 29 24, 27 20, 24, 26, 28
3 32, 33 35(2), 38 39
4 43 43, 44
5 56 55 54, 56
6 62, 65 63, 64 60(2), 63
7 73, 78, 79 74, 75 78
8 81, 87 80, 86
9 92 91, 99 90, 92

XSMN Thứ 4, Kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần, SXMN Thu 4, KQXSMN Thu 4 được cập nhật vào lúc 16 giờ 15p. Ket qua xo so kien thiet mien nam thu tu, xs mn t4 được cập nhật chính xác và nhanh chóng nhất từ trường quay tại KQXS, cùng đón xem ngay!

XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần - KQXSMN Thu 4 là gì?

- Xổ số miền nam thứ tư hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 16h10 mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.

- XSMN thứ 4 mở thưởng bởi đài Đồng Nai ký hiệu là Xổ Số Đồng Nai mã XSDN, đài Xổ số Sóc Trăng ký hiệu XSST, nhà đài Xổ số Cần Thơ ký hiệu XSCT

- Kết quả Xổ số miền Nam Thứ tư hàng tuần chính xác 100% tại ket qua so xo.

- Xem kết quả xổ số miền nam thứ 4 qua các từ khóa: xsmn thu 4 hang tuan minh ngoc, sxmn thu 4, kqxsmn thu 4, xsmnthu4, xsmn t4, kqxs thu 4, xsthu4 ... Coi xổ số thứ tư hàng tuần tại kqxs.fun đã may mắn càng thêm đỏ hơn với những con số chính xác

- Xem thống kê sổ kết quả miền nam tại xổ số miền nam.

Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 4 hàng tuần như thế nào?

Nếu như ở Xổ số miền Bắc có 7 giải thì miền trung và miền Nam có 8 giải quay số. Mỗi lần mở thưởng, xổ số miền nam sẽ có những giải như sau:

- Giải đặc biệt: Có 1 giải với giá trị 1 giải thưởng 2.000.000.000 VND ( hai tỷ đồng ). 

- Giải nhất: Có 1 giải nhất với giá trị 1 giải thưởng 30.000.000 VND ( ba mươi triệu đồng )

- Giải nhì: Có 1 giải nhì với giá trị 1 giải thưởng 15.000.000 VND ( mười năm triệu đồng )

- Giải ba: Có 2 giải ba với giá trị 1 giải thưởng 10.000.000 VND ( mười triệu đồng )

- Giải tư: Có 7 giải tư với giá trị 1 giải thưởng 3.000.000 VND ( ba triệu đồng )

- Giải năm: Có 10 giải năm với giá trị 1 giải thưởng 1.000.000 VND ( một triệu đồng )

- Giải sáu: Có 30 giải sáu với giá trị 1 giải thưởng 400.000 VND ( bốn trăm nghìn đồng )

- Giải bảy: Có 100 giải bảy với giá trị 1 giải thưởng 200.000 VND ( Hai trăm nghìn đồng )

- Giải tám: có 1000 giải tám với giá trị 1 giải thưởng 100.000 VND ( một trăm nghìn đồng)

- Giải khuyến khích: có 45 giải khuyến khích với giá trị 1 giải thưởng 6.000.000 VND ( sáu triệu đồng )

- Giải phụ: có 9 giải phụ với giá trị 1 giải thưởng 50.000.000 VND ( năm mươi triệu đồng)

Lưu ý:

+ 09 giải Phụ đặc biệt là các vé trúng 5 chữ số cuối cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải sẽ trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích là các vé chỉ sai 01 số bất kỳ so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.

+ Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Xem thêm:

XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần

XSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần

XSMN Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần